Jaarlijkse scholingsdagen

Jaarlijkse scholingsdagen

Ons bedrijf heeft sinds kort een compleet nieuwe or. Klopt het dat je als or-lid recht hebt op vijf scholingsdagen per kalenderjaar?

Jaarlijkse scholingsdagen

In artikel 18, lid 3, onder b, van de WOR kun je lezen dat het gaat om jaarlijks vijf scholingsdagen voor een or-lid. Een or-lid heeft over een periode van drie jaar 15 scholingsdagen.

Afwijkingen mogelijk

Uiteraard kan er met de ondernemer meer dagen worden afgesproken (positief afwijken), maar ook om deze anders in te delen. Maak je als or-lid deel uit van een vaste commissie, dan kan je er drie dagen bij optellen, dus heb je recht op acht scholingsdagen in totaal.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: