‘Tijd van vooruitschuiven is op Schiphol voorbij’

Om de personeelskrapte en de werkdruk bij de bagageafhandelaars te verlichten zal KLM 130 extra medewerkers aantrekken. Na de zomer wordt ook de uitbesteding van werk aan het afhandelingsbedrijf Viggo stopgezet. KLM bereikte hierover een akkoord met de medezeggenschapscommissie van Ground Services na de spontane staking van bagage-afhandelaars.