Recht op voordracht commissaris vaak niet nageleefd

De ondernemingsraad heeft het recht om één derde van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) commissarissen voor te dragen. In de praktijk stellen veel bedrijven die daartoe wél wettelijk verplicht zijn geen RvC in. En waar ze die wel instellen, wordt het voordrachtsrecht van de or dikwijls belemmerd. Hoe zit dit precies?
Delen:
Arend van Dam|