Or moet instemmen met discriminatievrij selecteren

Gelijke kansen voor iedereen bij werving en selectie is een van de uitgangspunten die horen bij een bedrijf dat diversiteit en inclusie serieus neemt. Het wetsvoorstel u2018Toezicht gelijke kansen bij werving en selectieu2019 wil daaraan bijdragen. De Tweede Kamer is onlangs verder gegaan met de behandeling. Als de wet wordt aangenomen, wordt ook het instemmingsrecht van ondernemingsraden wat groter.