Hoe belangrijk vinden we formele inspraak?

Werkgevers en werknemers denken heel anders over het belang van formele inspraak via een ondernemingsraad, pvt of personeelsvergadering (pv). Twee van elke drie werknemers vindt een formeel inspraakorgaan belangrijk. Werkgevers betrekken hun mensen liever informeel bij de besluiten.