Worstelen met instemmingsrecht

Een van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad is het instemmingsrecht van artikel 27 WOR. Het gaat uiteraard om de inhoud van de regelingen, maar procedureel zijn er ook wel wat hobbels.
Delen: