Zorgverleners krijgen meer invloed op goede zorg

Zorgverleners krijgen meer invloed op goede zorg

Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen meer invloed op het beleid van de zorginstellingen waarvoor ze werken. De Eerste Kamer ging begin november akkoord met de wet ‘Zeggenschap in de zorg’. Deze Wet vergroot de wettelijke mogelijkheden voor inspraak op wat ‘goede zorg’ is bij de zorginstelling. De Wet moet ingaan op 1 juli 2023.

Zorgverleners krijgen meer invloed op goede zorg

De nieuwe Wet wijzigt artikel 3 van de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In dat artikel is het begrip ‘goede zorg’ omschreven. Met de nieuwe wet Zeggenschap krijgen zorgverleners, met name verpleegkundigen en verzorgenden, meer invloed op het primaire proces van zorgverlening en het zorginhoudelijk beleid van de zorginstelling. Bij elke beslissing over de uitoefening van vak en beroep moet de instelling haar zorgverleners betrekken.

Open norm

Voor het wettelijk borgen van deze (mede-)zeggenschap is gekozen voor een open norm, namelijk dat zorgverleners invloed moeten hebben op het primaire proces van zorgverlening en het zorginhoudelijk beleid van de organisatie. Dat geldt zowel op het niveau van de raad van bestuur, als op het niveau van besluiten die op de werkvloer worden genomen. Een open norm biedt zorgaanbieders de ruimte om de invloed van zorgverleners op het zorginhoudelijk beleid en het primaire proces zo passend mogelijk vorm te geven.

Tip! Denk je na een onderhandeling dit weleens: ‘Jammer. Daar had ik meer uit kunnen halen. Ik hoop dat het de goede relatie geen kwaad heeft gedaan.’ Volg dan de eendaagse training Succesvol onderhandelen met de bestuurder op 1 december 2022, en je kunt dat gevoel vergeten.

Vragen tijdens de behandeling

Tijdens de schriftelijke behandeling van het wetsvoorstel had een aantal fracties in de Eerste Kamer vragen over nut en noodzaak van het voorstel. Zo wilde de VVD-fractie weten of een aanvullende wettelijke verplichting wel noodzakelijk is voor de gewenste cultuuromslag. Ook werd verwezen naar kritiek van de Raad van State dat de norm voor het betrekken van zorgverleners in de praktijk al voldoende duidelijk is.

De CDA-fractie wilde weten wat de relatie is met het werk van de ondernemingsraad en de Verpleegkundige Adviesraad. De D66-fractie wilde weten of het wetsvoorstel ook betrekking heeft op andere zorgverleners dan verpleegkundigen en verzorgenden. Uiteindelijk stemden alleen de fracties van FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen het wetsvoorstel.

Binnenkort volgt meer informatie over deze wetswijziging op ornet!

Eerder verschenen