Elektrische auto opladen

Elektrische auto opladen

We hebben een nieuw autolease-reglement opgesteld. Hierin is ook de vergoeding opgenomen van de kWh-prijs als een medewerker zijn of haar leaseauto thuis gaat opladen. Is het reglement instemming- of adviesplichtig?

Elektrische auto opladen

Een leaseauto en/of vergoeding voor brandstof vallen onder de arbeidvoorwaarden waar de werkgever in samenspraak met de vakbonden afspraken over maakt. Deze zijn meestal in een cao opgenomen.

Afspraak over gemaakt

Het instellen, intrekken of wijzigen van een leaseregeling is niet instemmingsplichtig, tenzij de ondernemingsraad daar – in de vorm van een ondernemingsovereenkomst – andere afspraken over heeft gemaakt. Mocht de vergoeding niet op een afspraak met de vakbonden gebaseerd zijn, dan doet de ondernemer er echter wel verstandig aan om de or om instemming voor wijziging van de regeling te vragen.

Toetsing door de rechter

Eventuele instemming van de or speelt een belangrijke rol als een rechter moet toetsen of eenzijdig wijzigen is toegestaan vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. De ondernemer zou de nieuwe regeling overigens ook aan de individuele werknemers voor instemming kunnen voorleggen, maar dat is vaak niet erg praktisch.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. HetCAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!