Poging werkgever tot wijziging pensioenregeling strandt

Een werkgever besluit tot een beëindiging van de pensioenregeling. Een groep werknemers is het daar niet mee eens en start een procedure voor de rechter. Het verzet van de groep werknemers slaagt. Het Hof Den Bosch oordeelt op 12 juli 2022 dat bij een belangenafweging de belangen van de werknemers zwaarder wegen.