Vrijheid bij kiezen or-leden

Vrijheid bij kiezen or-leden

In ons bedrijf hanteren wij het kiesgroepenstelsel. De or wil dat iedereen op alle kandidaten kan stemmen, dus ook op kandidaten buiten de eigen kiesgroep. Is dit mogelijk?

Vrijheid bij kiezen or-leden

Je kunt jullie or-reglement aanpassen met meerderheid van stemmen. In het reglement kan een door de or vastgestelde bepaling staan dat daar een bepaald percentage stemmen voor nodig is, bijvoorbeeld 75 procent.

Kiesstelsel in het reglement

In het reglement staat ook hoe de verkiezingen worden georganiseerd. Het is ook mogelijk om van een kiesgroepensysteem af te stappen en over te gaan naar een personenstelsel. Bij een personenstelsel stem je op individuen die zich kandidaat hebben gesteld, meestal met één stem voor één persoon. Het is dan wel van belang dat de kandidaten goed bekend zijn bij de collega’s.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: