Mag de bestuurder onze nieuwsbrieven censureren?

Mag de bestuurder onze nieuwsbrieven censureren?

Wat mag er allemaal in een or-nieuwsbrief staan? En mag de directie onderdelen van de nieuwsbrief schrappen?

Mag de bestuurder onze nieuwsbrieven censureren?

De bestuurder mag niet zomaar teksten uit de or-nieuwsbrief schrappen. De or heeft veel vrijheid om de eigen achterban te informeren. Voor een goede verstandhouding met de bestuurder is het wel zinvol dat de or over gevoelige zaken de communicatie afstemt met de bestuurder, maar dat is niet verplicht.

Onenigheid voorkomen

Is de bestuurder het niet eens met de inhoud van de or-nieuwsbrief? Dan kan hij of zij dat kenbaar maken op de overlegvergadering of via andere kanalen. Bij een normale verstandhouding tussen de or en bestuurder wil je dit echter voorkomen.

Geheimhoudingsplicht

Grote voorzichtigheid is alleen geboden over zaken die heel gevoelig liggen en zaken waarvoor een tijdelijke geheimhouding is opgelegd door de bestuurder. Voor de rest zijn de or en de bestuurder gelijkwaardige partners als het gaat om zaken als communicatie en kunnen ze hun eigen lijn volgen.

Ook een vraag?

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook:

Tip! De relatie met de achterban is voor menig or een bron van informatie, maar ook van zorg. Volg daarom de training Communiceren met de achterban. Leer in één dag hoe je het beste communiceert met al die verschillende doelgroepen in je organisatie.