Schema voor aftreden van or-leden

Aan welke voorwaarden moet de ondernemingsraad voldoen als hij een schema van aftreden in wil voeren?