Schema voor aftreden van or-leden

Schema voor aftreden van or-leden

Aan welke voorwaarden moet de ondernemingsraad voldoen als hij een schema van aftreden in wil voeren?

Schema voor aftreden van or-leden

Het antwoord hierop is te vinden in artikel 12 van de Wet op de Ondernemingsraden. Hierbij is vooral het tweede lid van belang:

  • De leden van de ondernemingsraad treden om de drie jaren tegelijk af. Zij zijn terstond herkiesbaar.
  • De ondernemingsraad kan, in afwijking van het eerste lid, in zijn reglement bepalen, dat de leden om de twee jaren of om de vier jaren tegelijk aftreden, dan wel om de twee jaren voor de helft aftreden. De ondernemingsraad kan voorts beperkingen vaststellen ten aanzien van de herkiesbaarheid.

Vergeet de bestuurder niet!

Als de ondernemingsraad zijn reglement wil wijzigen, bijvoorbeeld om een ander aftreedschema in te voeren, dan moet de or de ondernemer eerst de kans geven om op deze wijziging te reageren (artikel 8 WOR). Let daarbij op dat de zittende or de spelregels rondom de verkiezingen niet tijdens de huidige zittingstermijn kan wijzigen.

De zittingstermijn verkorten of verlengen?

Een verlenging van de lopende termijn is niet mogelijk tijdens de zittingstermijn. Verkorting eigenlijk ook niet, maar de or zou dit feitelijk kunnen bewerkstelligen door het reglement aan te passen en gezamenlijk af te treden. Er moeten dan wel nieuwe verkiezingen plaatsvinden voordat de kortere termijn officieel in werking treedt.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: