Sluiting, en dan? 

Sluiting, en dan? 

Hebben jullie tips waar we als ondernemingsraad op moeten letten bij het sluiten van één van onze locaties van onze organisatie?

Sluiting, en dan? 

Op grond van artikel 25 lid 3 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) moet de ondernemingsraad een adviesaanvraag ontvangen bij een voorgenomen sluiting van een vestiging. Deze adviesaanvraag moet bevatten: de aanleiding en motivatie, de personele consequenties en de maatregelen die genomen moeten worden om deze consequenties het hoofd te bieden.

Duidelijke uitleg

De or moet overtuigd worden door een duidelijke uitleg van de financiële situatie, waarin staat dat er geen andere mogelijkheid is dan sluiting. Een negatief advies ligt voor de hand als dit niet helder is. De bestuurder moet in zijn advies ook aangeven welke alternatieven hij heeft overwogen én waarom deze niet doorslaggevend zijn geweest.

Achterbanraadpleging

Voordat de or tot een advies komt, zal hij (via een achterbanraadpleging) in gesprek moeten gaan met de direct betrokken medewerkers. Zorgen van medewerkers zullen hierdoor ook meegenomen worden in het advies.

Sociaal statuut

Voor de werknemers moet een sociaal statuut of sociale paragraaf worden gemaakt. Dit sociaal statuut moet ook toegevoegd zijn bij de adviesaanvraag voorgenomen besluit, omdat hierin de te nemen maatregelen voor de medewerkers staan.

Check ook de cao

Daarnaast staan er misschien nog aanvullende bepalingen over sluiting van een locatie in jullie cao. Ten slotte zijn, bij een voorgenomen ontslag van tenminste twintig medewerkers, enkele aanvullende regels van toepassing op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook:

Tip! Flexibilisering, robotisering, krappe arbeidsmarkt, veranderende klantenvraag en concurrentieverscherping. Allemaal aanleidingen waarom de organisatie op de schop moet. Vaak onverwacht, waardoor het draagvlak bij de medewerkers ontbreekt. Een professionele or kan ermee omgaan. Zeker als hij de studiedag ‘OR & Organisatieverandering’ heeft gevolgd. Bekijk het programma en de datums!