Zeven skills van moderne medezeggenschap

Zeven skills van moderne medezeggenschap

Medezeggenschap blijft mensenwerk; er zijn geen recepten voor hoe je succesvol bent. Wel zijn er skills, zeg maar een combinatie van vaardigheid en stijl, die je nodig hebt om in de huidige, moderne tijd succesvol te zijn in de medezeggenschap, die overigens ook in andere rollen, dus in werk of loopbaan, zeer bruikbaar zijn.

Daarover gaat dit boek. Bedoeld voor al die mensen die zich willen inzetten voor goede medezeggenschap in goede organisaties. Mensen die niet passief afwachten op een (voorgenomen) besluit van de directie. Mensen die al in het voortraject van besluitvorming zichtbaar willen zijn, en die werkelijk iets te zeggen hebben en willen hebben.

Dit boek geeft inspiratie en ideeën en tegelijk hoe je dat in de praktijk kan doen door zeven skills te beschrijven, die je als modern ondernemingsraadslid nodig hebt.

Bestel hier jouw exemplaar