Cor Tata: verkeerde beeldvorming desastreus voor toekomst bedrijf

Cor Tata: verkeerde beeldvorming desastreus voor toekomst bedrijf

De centrale ondernemingsraad (cor) van Tata Steel is de negatieve publiciteit rond het staalbedrijf beu. ‘We zien in toenemende mate dat er hele en halve onwaarheden over ons bedrijf in de publiciteit gegooid worden’, stelt de raad in een persverklaring aan het ANP. Dat doorkruist de duurzame toekomstplannen van de staalfabriek, meent de cor.

Cor Tata: verkeerde beeldvorming desastreus voor toekomst bedrijf

Het persbericht hekelt het beeld dat door de recente publiciteit is ontstaan rond de staalfabriek. ‘Onder druk van een zeer klein deel van de omwonenden wordt bewust het beeld van een vergiftigende moordenaar gecreëerd, die geen bestaansrecht meer heeft.’ Dat beeld brengt volgens de cor de duurzame toekomstplannen van het bedrijf in gevaar.

Verkeerde verbanden

‘Het is een groot misverstand dat er een tegenstelling is tussen de belangen van klimaat, milieu, een gezonde leefomgeving en werkgelegenheid’, stelt voorzitter Cinta Groos van de cor in het schrijven. ‘Juist de transitie van de traditionele wijze van ijzerproductie op basis van kolen naar die op waterstofbasis leidt tot de werkelijke reductie van CO2-uitstoot en tot de snelste sluiting van de meest overlastgevende fabrieken.’

De cor van Tata stelt ook vraagtekens bij de verbanden die worden gelegd tussen de staalfabriek en een relatief hoog aantal gevallen van longkanker in de omgeving, dat onder meer door de GGD is vastgesteld. Volgens de cor zijn ‘levensstandaard en levenswijze’ daarvoor het meest bepalend en is het daarom niet eerlijk om Tata ‘als grootste kankerverwekker’ neer te zetten.

Veilig staal maken

De verklaring van de cor komt een dag nadat de rechtbank Tata Steel had veroordeeld tot boetes van 110.000 euro voor het overtreden van milieuregels. Die overtredingen vonden plaats in de periode van 2018 tot en met 2021. Het ging onder meer om verspreiding van gevaarlijke stofwolken. ‘Wij betreuren het dat deze zaken zich hebben voorgedaan’, aldus topman Hans van den Berg van Tata Steel Nederland in een verklaring. ‘Onze manier van werken is erop gericht om staal te maken op een manier dat het veilig is voor onze mensen, met oog en zorg voor de omgeving en met aandacht voor het milieu. Dat is helaas niet voor 100 procent gelukt.’

Tip! De werkgever is vanuit ‘goed werkgeverschap’ verplicht om de werknemer een veilige werkomgeving te bieden. Als OR deel je deze verantwoordelijkheid. Maar welke invloed heb jij als OR-lid op het ontstaan en versterken van die veilige werkomgeving? Leer er in één dag meer over, tijdens de praktijkdag Invloed van de OR op veiligheidsgedrag. Bekijk nu het programma en de datums!

‘Wij hebben daarom verschillende maatregelen genomen om situaties als deze in de toekomst te voorkomen. Sinds 2019 zetten wij ons met een groot verbeterprogramma extra in om de impact van onze activiteiten op de omgeving verder te verlagen. Daarmee vullen we een eigen ambitie in en komen we ook tegemoet aan de wensen van de omwonenden en de provincie. ’

‘Draagvlak is weg’

De dorpsraad van Wijk aan Zee stelt in een reactie dat de boete laat zien dat ‘het maatschappelijk draagvlak voor Tata Steel is verdwenen. We willen een zo vervuilend bedrijf in Nederland niet meer.’ Toch hoopt de dorpsraad dat de uitspraak van de rechtbank ‘de duw is die Tata Steel nodig heeft om de bedrijfscultuur radicaal te gaan veranderen.

Stof

Uit onderzoek van het RIVM eind vorig jaar zou blijken dat de stof die neerdaalt in de dorpen rond Tata Steel sterk is verontreinigd met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid: zogeheten PAK’s en metalen als lood. Tata Steel is volgens het instituut ‘een belangrijke bron’ daarvan, al kan een deel ook afkomstig zijn van andere bedrijven.

Tegen Tata werd vorige week ook aangifte gedaan door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Tata zou apparatuur waarmee de uitstoot van de zogeheten cokesgasfabrieken wordt gemeten niet hebben geijkt. Daardoor zijn de meetresultaten volgens de omgevingsdienst ‘niet betrouwbaar genoeg.’

Lees ook:

Eerder verschenen