Loonkloof man en vrouw groter bij hogere leeftijd

Loonkloof man en vrouw groter bij hogere leeftijd

In Nederland verdienen vrouwen nog altijd minder dan mannen. De verschillen zijn te zien in elke leeftijdsgroep, maar de verschillen zijn groter naarmate de medewerkers ouder zijn. Dat meldt de Van Spaendonck Groep, die ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) gegevens heeft geanalyseerd van maandelijks 1,3 miljoen loonstroken.

Loonkloof man en vrouw groter bij hogere leeftijd
Shutterstock

Volgens het onderzoek zijn de verschillen tussen de gemiddelde lonen van mannen en vrouwen het grootst in de leeftijdsgroep van 54 tot 59 jaar. Het gemiddelde verschil bedraagt in die groep 22,25 %. Voor een deel is dat een gevolg van verschillen in werkervaring en functies. Vrouwen in de groep van 22 tot 27 jaar verdienen gemiddeld 5,23 % minder. Daar speelt een factor als werkervaring een minder grote rol.

Een verzorgende rol

De onderzoekers wijzen er op dat het verschil in werkervaring komt doordat vrouwen vaker een verzorgende rol op zich nemen bij het krijgen van een kind. Het CBS stelt in zijn Emancipatiemonitor 2022 dat 39 % van de vrouwen na de geboorte van hun eerste kind minder ging werken. 5 % van de vrouwen stopte helemaal met werken. Bij de vaders komt het niet vaak voor dat zij hun aantal werkuren terugschroeven.

Het CBS onderzoekt de loonkloof elke twee jaar. In november 2022 meldde het CBS dat vrouwen gemiddeld 13 % per uur minder verdienen dan mannen.

De Van Spaendonck Groep zegt dat werkgevers zich ervan bewust moeten zijn dat er nog steeds een loonkloof bestaat. Volgens de Algemene wet gelijke behandeling behoren mannen en vrouwen gelijk loon te krijgen voor hetzelfde werk.

Wetgeving tegen ongelijke beloning

Op basis van aanstaande wetgeving mag worden verwacht dat ongelijke beloning beter wordt aangepakt. Er is een Europese richtlijn in de maak die bedrijven met honderd werknemers of meer verplicht tot meer transparantie over beloning.

In Nederland wil minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de hand van een maatschappelijke dialoog met burgers en werkgevers knelpunten in kaart brengen en dan met maatregelen komen voor gelijke beloning, die aanvullend zijn op de Europese richtlijn.
Deze dialoog moet dit jaar vorm krijgen en loopt door tot in 2024. Critici in onder meer de Tweede Kamer stellen dat het bij deze aanpak te lang zal duren voordat er werkelijk iets gaat verbeteren.

Ondernemingsraad en beloningsbeleid

Werkgevers met meer dan honderd werknemers moeten volgens het informatierecht (artikel 31.d) elk jaar met de ondernemingsraad in conclaaf gaan over de staat van de beloning en de afspraken over arbeidsvoorwaarden. Meer in het algemeen geldt dat elke ondernemingsraad, in het kader van de zorg om gelijke behandeling, de taak heeft om te zorgen dat gelijke beloning wordt gerealiseerd en bestendigd.

Daar waar het beloningsbeleid tot stand is gekomen in een door de werkgever en vakbonden overeengekomen cao heeft de or de taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid (artikel 28 WOR). Bij afwezigheid van een cao of bij een cao met alleen randvoorwaarden en een niet specifiek ingevuld beloningssysteem heeft de or instemmingsrecht volgens artikel 27 lid 1 WOR.

Lees ook:

Eerder verschenen