Verplichte vrije dagen toewijzen

Verplichte vrije dagen toewijzen

Hoeveel verplichte vrije dagen mag een werkgever toewijzen aan het personeel? Geldt dit ook voor de parttimers of moet dit na rato worden gedaan?

Verplichte vrije dagen toewijzen

In de wet (artikel 638 Burgerlijk Wetboek Boek 7) is bepaald dat de werkgever de werknemer normaal gesproken in de gelegenheid stelt om vakantie op te nemen op de dagen dat die werknemer dit wenst. Uitzonderingen hierop zijn dat afspraken kunnen worden gemaakt in de cao of in een individuele overeenkomst. Ook kunnen er belangrijke redenen zijn om het gewenste moment van de werknemer te verzetten.

Geen duidelijke regels

Over het aantal verplichte vrije dagen bij een individuele arbeidsovereenkomst of cao zijn geen wettelijke regels. In de rechtspraak is enkele keren de volgende vraag aan de orde gekomen: hoeveel vrijheid heeft de werkgever om het moment van verplichte vakantiedagen te kiezen, als in de cao alleen het aantal is opgenomen? De uitspraak was helaas niet eenduidig; de ene keer gaf de rechter de werkgever een grote mate van vrijheid, de andere keer juist niet.

Werkgever bepaalt

Het maakt bij het vaststellen van de verplichte dagen niet uit of een werknemer parttime of fulltime werkt. De werkgever stelt de verplichte dagen vast. De parttimer die toevallig op die dag werkt neemt op die dag zijn of haar roosteruren aan vakantie op.

De vragenservice wordt vanuit het CAOP gecoördineerd door Harry Hartmann. Het CAOP biedt trainingen aan voor betekenisvolle medezeggenschap en biedt ambtelijke ondersteuning voor ondernemingsraden. Ook een vraag over de ondernemingsraad en medezeggenschap? Stel ‘m aan de vragenservice!

Lees ook: