Ondernemingsraden op weg naar het nieuwe pensioenstelsel

Hoe is het voor jouw nabestaanden financieel geregeld als je komt te overlijden? Iets waar je niet graag aan denkt, maar wel belangrijk. En hoe zit het financieel als je arbeidsongeschikt raakt? Bouw je dan eigenlijk nog wel (volledig) pensioen op?