Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Een vennootschap en haar (groot)aandeelhouders raken verwikkeld in een geschil over het beleid en de gang van zaken in het bedrijf. Het geschil heeft in belangrijke mate betrekking op het ontslag van een bestuurder. Het leidde ook tot een enquêteverzoek. Dat wees de Ondernemingskamer af, maar de ondernemingsraad werd wel erkend als belanghebbende.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:

  • Krijg onbeperkt toegang tot ORnet.nl en/of ORindepraktijk.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine