Verzoek or om commissarissen te ontslaan afgewezen

Een raad van commissarissen besluit de bestuurder te ontslaan en een interim-bestuurder te benoemen. De ondernemingsraad is het er niet mee eens en verzoekt de rechter om twee commissarissen te ontslaan. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam wijst dit verzoek op 4 oktober 2023 af. Er zijn wel fouten gemaakt, met name bij de benoeming van de interim-bestuurder, maar deze zijn onvoldoende om het ontslag op te baseren.