Bekijk alle artikelen

Beeld: Shutterstock

'Landmark'-beschikking Ondernemingskamer: een historische uitspraak, ook voor de or

In deze uitspraak komt een scala aan onderwerpen aan de orde. De Ondernemingskamer (OK) verruimt de Linge-leer (een arrest uit 1980), oordeelt over de grens tussen advies op grond van artikel 25 lid 1 en uitvoeringsadvies op grond van artikel 25 lid 5 van de WOR. Ook behandelt de OK het fenomeen 'gefaseerde besluitvorming'.

Afschaffen jubileumuitkering zonder instemming

Afschaffen jubileumuitkering zonder instemming

Mag een werkgever eenzijdig het recht van werknemers op een jubileumuitkering intrekken vanwege slechte bedrijfsresultaten?

Wie onderhandelt over de cao: vakbond of ondernemingsraad?

Wie onderhandelt over de cao: vakbond of ondernemingsraad?

De werkgebieden van de ondernemingsraad en de vakbonden liggen dicht bijeen, maar verschillen van insteek. Daarmee kunnen ze elkaar aanvullen - maar dit lukt niet altijd.

Een raamovereenkomst met uitzendkrachten, wat heeft de or daarover te zeggen?

Een raamovereenkomst met uitzendkrachten, wat heeft de or daarover te zeggen?

Albert Heijn exploiteert AH E-commerce. 90 Procent van deze werknemers is uitzendkracht. Daarvoor worden door E-commerce raamovereenkomsten gesloten met uitzendbureaus. Bij vernieuwing van deze overeenkomsten verwacht de ondernemingsraad een adviesaanvraag. Die komt niet. Daarop stapt de or naar de rechter.

Wijziging bij ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen

Wijziging bij ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen

Onlangs heeft UWV de aanvraagformulieren voor een 'ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' gewijzigd. Voor de werkgever en de ondernemingsraad belangrijk om te weten wat er is veranderd.

Deze 'dagdief' maakt het heel bont

Deze 'dagdief' maakt het heel bont

Recent oordeelde de kantonrechter in Haarlem dat inklokken op het werk, en vervolgens weer stiekem via de achterdeur vertrekken, inderdaad reden is voor ontslag. De werknemer had zich schuldig gemaakt aan dagdieverij. Een oud begrip, dat mogelijk nieuwe betekenis krijgt in het thuiswerk-tijdperk.

Bovenwettelijk instemmingsrecht stopzetten reiskostenvergoeding

Bovenwettelijk instemmingsrecht stopzetten reiskostenvergoeding

Een oliemaatschappij heeft de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopgezet gedurende de periode dat werknemers vanwege de coronacrisis thuiswerken. De gemeenschappelijke ondernemingsraad had aan dit voorgenomen besluit zijn instemming onthouden. Komt de werkgever weg met dit besluit?

Opzegverbod en de zieke bestuurder

Opzegverbod en de zieke bestuurder

Een arbeidsovereenkomst met een zieke bestuurder eindigt in principe niet door een ontslagbesluit. Tenzij de bestuurder zich pas na kennisneming van het (voorgenomen) ontslagbesluit ziekmeldt.

Werkgever is aansprakelijk voor gevolgen val werknemer

Werkgever is aansprakelijk voor gevolgen val werknemer

Een werknemer is op 3 maart 2016 een arbeidsongeval overkomen en stelt de werkgever op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) aansprakelijk voor zijn schade.

Werknemers hebben wat meer rechten

Werknemers hebben wat meer rechten

Een op elke drie werknemers heeft een verbod op nevenactiviteiten in zijn contract. Vanaf 1 augustus is die bepaling niet altijd meer geldig. Vanaf 1 augustus moet de werkgever ook verplichte opleidingen kostenloos aanbieden, en de studietijd compenseren. Iedereen doet er goed aan om zijn arbeidscontract na te lopen op bepalingen over nevenactiviteiten en verplichte scholing.

Keuze specifieke distributeur niet adviesplichtig

Keuze specifieke distributeur niet adviesplichtig

Het productiebedrijf Lantor besluit om alleen nog gebruik te maken van één specifieke distributeur. Heeft de ondernemingsraad in dit geval hierover een adviesrecht?

Beeld: Shutterstock

Uitleg bepalingen in sociaal plan over hoogte ontslagvergoeding

Een aantal werknemers is het niet eens met het feit dat een overeengekomen bonus niet wordt meegenomen bij de berekening van de beëindigingsvergoeding op grond van het sociaal plan. De kantonrechter oordeelt dat de overeengekomen bonus ook niet hoeft meegenomen te worden.

Urenbank in strijd met de cao of de wet?

Urenbank in strijd met de cao of de wet?

In verband met het uitbreken van de coronapandemie heeft een producent van bedrijfsauto's in het voorjaar van 2020 haar productie volledig stil moeten leggen. In overleg met de ondernemingsraad is een zogenoemde COVID-19 urenbank overeengekomen. Is dit in strijd met de cao of met de wet?

Test wj snelheid

Plaats hier uw introtekst...molestie tellus. Mauris sit amet massa euismod arcu fringilla malesuada. Maecenas in orci imperdiet, pretium ante non, placerat tellus. Integer vitae nunc in massa ultricies blandit. Fusce in metus sed nibh eleifend viverra sed quis leo.

Bedrog leidt tot ontslag op staande voet

Bedrog leidt tot ontslag op staande voet

Een hoge functionaris bij een bedrijf heeft 'op afstand' een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over een ondernemingsovereenkomst met de ondernemingsraad. De werkgever heeft hem op staande voet ontslagen. Zowel de kantonrechter als Gerechtshof achten dit ontslag rechtsgeldig. In deze zaak was het oude recht van toepassing, zoals dat gold vóór de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid.

Waar gaat de vakantietoeslag precies over?

Waar gaat de vakantietoeslag precies over?

Een werknemer is in dienst als analist bij een werkgever en sinds februari 2020 lid van de ondernemingsraad. De werkgever en de werknemer zijn het niet eens over het feit of de werknemer vanaf 2016 recht heeft op vakantietoeslag over de ploegentoeslag, overwerkvergoeding en bonustoeslag. De kantonrechter stelt de werknemer grotendeels in het gelijk. Het beroep van de werkgever dat zij deed op de geldende arbeidsvoorwaardenregeling wordt afgewezen.

Een aantekening in het personeelsdossier, kan dat zomaar?

Een aantekening in het personeelsdossier, kan dat zomaar?

Problemen op de werkvloer leiden soms tot disciplinaire maatregelen, zoals een aantekening in het personeelsdossier. Mag een werkgever dat zomaar doen?

Kan deze or in de GOR?

Kan deze or in de GOR?

Een wereldwijde leverancier van telecommunicatiediensten met hoofdkantoor in Amsterdam heeft een or voor de centrale inkooporganisatie. En ook een gemeenschappelijke or (gor) voor onderdelen van het hoofdkantoor. Door een reorganisatie worden diverse activiteiten uit de inkooporganisatie gecentraliseerd.