Bekijk alle artikelen

foto: Trainiac

Wat als je een conflict hebt met je bestuurder: rechter of bemiddeling?

Als or verschil je wel eens van mening met je bestuurder. Dat is niet erg, en eigenlijk is zo'n discussie wel gezond: jullie willen allebei het beste voor de organisatie maar hebben een ander uitgangspunt. Toch kan zo'n verschil van mening soms escaleren tot een conflict. Wat doe je dan? Naar de rechter? Of kan bemiddeling uitkomst bieden?

Beeld: Shutterstock

Jongeren enthousiast krijgen voor de or: 10 tips

Ondernemingsraden vergrijzen, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Met meer jonge mensen haal je frisse ideeën binnen. Hoe krijgt de ondernemingsraad jongeren beter betrokken bij de medezeggenschap?

Beeld: Shutterstock

Zo werf je nieuwe or-leden

Het aantrekken van medewerkers voor de ondernemingsraad is een vak apart. We geven een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met de werving van kandidaten.

Beeld: Shutterstock

Politiek primaat - waar zit de ruimte voor medezeggenschap bij overheden?

Ondanks de invoering van de WNRA in 2020 en de Wor sinds 1995, functioneert de overheidssector nog niet als een normaal bedrijf, vooral door het 'primaat van de politiek' dat de invloed van de ondernemingsraad beperkt. Hoe kan de overheids-or hiermee omgaan?

Beeld: Shutterstock

Wat is de rol van de or bij een aanbesteding voor coaches?

In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag. Deze keer gaat het over een aanbesteding voor coaches die management en medewerkers gaan begeleiden. Heeft de or een formele rol?

Beeld: Shutterstock

Nieuwe wetten en regels per 1 juli 2024: deze zijn belangrijk voor de ondernemingsraad

Op 1 juli 2024 treden enkele wetswijzigingen in werking, waaronder de CO2-registratieplicht. ORnet heeft de belangrijkste wijzigingen die voor ondernemingsraden van belang zijn op een rij gezet.

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers nauw betrokken moeten worden bij het uitwerken van de plannen.

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Rechter verwerpt poging wantrouwige or om uitvoering van besluit te blokkeren

De or vindt dat de bestuurder adviesplichtige besluiten heeft genomen en stapt naar de Ondernemingskamer om de uitvoering te verbieden, maar krijgt van de rechter geen gelijk.

Dit zijn de rechten en taken van de or bij een thuiswerkbeleid

Dit zijn de rechten en taken van de or bij een thuiswerkbeleid

Hybride werken is inmiddels een vast onderdeel van de nieuwe werkcultuur, en veel organisaties hebben een thuiswerkbeleid. De or heeft verschillende wettelijke taken met betrekking tot thuiswerken, die hij kan uitoefenen in de onderneming.

Beeld: Shutterstock

Dilemma bij de or: de balans tussen openheid en geheimhouding

Een open en transparante relatie tussen de bestuurder en de or vereist vaak vertrouwelijkheid over de besproken zaken. Deze vroege betrokkenheid in de ideeënvorming roept een dilemma op: er kan niet vrijuit met collega's over gesproken worden.

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Nieuw in medewerkersonderzoek: AI scant e-mails en chats

Kan AI de jaarlijkse medewerkerssurvey of het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) overnemen? Ja, stelt empolyee experience-expert Heleen Mes. Sterker nog: die ontwikkeling is al ingezet.

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. Maar hoe ga je als or om met een adviesplichtig voorgenomen besluit? Een praktisch stappenplan om je door dit proces te leiden.

Beeld: Shutterstock

Kan een medewerker van een buitenlands dochterbedrijf lid worden van onze or?

In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt een expert een vakinhoudelijke vraag. Deze keer gaat het over het toevoegen van een or-lid van een buitenlands dochterbedrijf. Welke rechten en plichten heeft dit lid dan?

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen liggen.

Beeld: Shutterstock

Bedrijven ondertekenen verklaring voor gelijke kansen bij werving en selectie

Meer dan 50 bedrijven en organisaties hebben de 'Verklaring Gelijke Kansen' ondertekend en steunen daarmee een beweging die streeft naar een inclusievere arbeidsmarkt.

Hoge Raad: gratis gezonde lunch op werk is vrij van loonheffing

Hoge Raad: gratis gezonde lunch op werk is vrij van loonheffing

Tuinbouwer Koppert Cress heeft gelijk gekregen van de Hoge Raad: een gratis gezonde lunch voor medewerkers moet belastingvrij betaald kunnen worden via de WKR.

Jelco van der Duim, lid ondernemingsraad van wasserij Rentex.

Or-lid Rentex over Friese wasserij: 'Lijnen zijn kort'

In de rubriek Or-lid aan het woord delen or-leden hun ervaringen en vertellen waar zij tegenaan lopen. Dit keer: Jelco van der Duim, productieleider dienstkleding bij wasserij Rentex in Bolsward.

Beeld: Shutterstock

Uit de manier waarop we keuzes maken, blijkt wie we zijn - en dat geldt ook voor de or

De or kiest voortdurend: instemmen met plannen, advies geven, en bijdragen aan organisatieontwikkeling. Alles draait om keuzes maken, waarbij de manier van kiezen kan verschillen.