Bekijk alle artikelen

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een...

Hier moet een vaststellingsovereenkomst aan voldoen

Hier moet een vaststellingsovereenkomst aan voldoen

Als werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, is een vaststellingsovereenkomst vereist. De or is hierin...

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Elke or organiseert één keer in de paar jaar or-verkiezingen. Hoe pak je dat aan? Onderstaande stappen helpen je op weg bij het organiseren en...

Let als or hierop bij het verzuimbeleid

Let als or hierop bij het verzuimbeleid

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het verzuimbeleid van de organisatie. Hou als or de volgende punten in de gaten.

Effectiviteitsbeoordeling ondernemingsraad

Effectiviteitsbeoordeling ondernemingsraad

Wanneer doet een ondernemingsraad het goed en kan er gesproken worden over een goed functionerende or? Met dit stappenplan kan de ondernemingsraad...

Checklist opleidingsbeleid bepalen

Checklist opleidingsbeleid bepalen

Beleidsmatig omgaan met opleidingen en scholing gaat verder dan een jaarlijks opleidingsplan. Opleidingsbeleid vraagt om een visie op ontwikkelen en...

123 RF

Zo beoordeel je het plan van aanpak RI&E

Elke organisatie is verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak, waarin staat...

Checklist: aandacht voor gezondheidsrisico's

Checklist: aandacht voor gezondheidsrisico's

De Arbowet verplicht werkgevers om alle risico's in de onderneming in kaart te brengen en preventieve maatregelen te nemen. Ook moet de werkgever de...

Aan de slag met de arbeidsomstandigheden

Aan de slag met de arbeidsomstandigheden

De arbeidsomstandigheden vormen één van de belangrijkste onderwerpen voor een ondernemingsraad. Gezond en veilig kunnen werken is voor iedere...

Een proactieve or zijn: hoe doe je dat?

Een proactieve or zijn: hoe doe je dat?

Veel ondernemingsraden willen het liefst proactief zijn. Wie proactief is, heeft vaak meer controle, voelt zich zelfverzekerder en krijgt meer...

Checklist werkdruk

Checklist werkdruk

Werkdruk en werkstress nemen binnen organisaties toe. Een checklist voor de ondernemingsraad bij dit onderwerp.

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Checklist meldprocedure klokkenluiders

Werkgevers met meer dan 50 mensen in dienst moeten de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) sinds 17 december naleven. Het betekent bijna altijd dat...

Aandacht voor het milieu bij een adviesaanvraag

Aandacht voor het milieu bij een adviesaanvraag

Gebruik deze checklist om als ondernemingsraad het milieu mee te nemen in het geven van een advies.

Let hierop bij de communicatie tijdens een organisatieverandering

Let hierop bij de communicatie tijdens een organisatieverandering

Een reorganisatie of andere organisatieverandering zorgt vaak voor onrust. De achterban wil weten wat er gaat gebeuren en wat de impact van de...

Zet deze stappen om een commissie in te stellen

Zet deze stappen om een commissie in te stellen

De or kan, als hij dit nodig vindt voor de vervulling van zijn taak, een of meer commissies instellen. Volg de volgende stappen om een commissie in...

Let hier op bij het instellen van een VGWM-commissie

Let hier op bij het instellen van een VGWM-commissie

Een VGWM-commissie houdt zich bezig met de thema's veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Wil je als ondernemingsraad een aparte commissie...

Een werkplan voor de ondernemingsraad in 9 stappen

Een werkplan voor de ondernemingsraad in 9 stappen

Hoe krijgt de ondernemingsraad een beetje grip op alle werkzaamheden? Een goed werkplan kan daarbij helpen. Dit artikel laat zien hoe de...

Checklist toepassing arbeidsvoorwaarden

Checklist toepassing arbeidsvoorwaarden

Wil je als ondernemingsraad de toepassing van arbeidsvoorwaarden onder de loep nemen, let dan op de volgende punten.

Pixabay

Aan de slag met de effectiviteit van de or

Nadat de ondernemingsraad zijn eigen effectiviteit heeft beoordeeld, kan de or daar consequenties aan verbinden. Met een plan van aanpak kan de...

Checklist voor de or bij verandertrajecten

Checklist voor de or bij verandertrajecten

De ondernemingsraad heeft een belangrijke taak bij verandertrajecten binnen de organisatie.