Bekijk alle artikelen

Beeld: Shutterstock

Let hierop bij het instellen van een VGWM-commissie

Een VGWM-commissie houdt zich bezig met de thema's veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Wil je als ondernemingsraad een aparte commissie instellen die zich met deze thema's bezighoudt? Gebruik dan deze checklist.

beeld: Shutterstock

Checklist: Samenwerking tussen gekozen secretaris en ambtelijk secretaris

Wanneer de or een gekozen secretaris heeft en daarnaast een ambtelijk secretaris aanstelt, moet de or goed nadenken over de randvoorwaarden die een dergelijke samenwerking versterken.

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Meer doen met Artikel 30: dit zijn rechten or bij benoeming of ontslag van bestuurder

Leden van ondernemingsraden weten meestal wel dat het adviesrecht in Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden is geregeld. Minder bekend is dat een ondernemingsraad ook op grond van Artikel 30 Wor adviesrecht heeft. Daarin staat dat de ondernemingsraad mag adviseren bij de benoeming en het ontslag van de bestuurder. In deze checklist leggen we je uit wat de rol van de or kan zijn en hoe je daar in de praktijk mee om kunt gaan.

Beeld: Shutterstock

Voorbereiden op een reorganisatie: gebruik deze checklist

Reorganisaties hebben impact, of het nu in een grote of een kleine organisatie is. Impact op het bedrijf en vooral impact op de medewerkers. Als ondernemingsraad is het zaak om je belangrijke rol in dit proces te pakken. Als je je nú voorbereidt op een reorganisatie, heb je meer invloed wanneer het zover is en het nodig is.

Beeld: Shutterstock

Zo werf je nieuwe or-leden

Het aantrekken van medewerkers voor de ondernemingsraad is een vak apart. We geven een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met de werving van kandidaten.

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. Maar hoe ga je als or om met een adviesplichtig voorgenomen besluit? Een praktisch stappenplan om je door dit proces te leiden.

Beeld: Shutterstock

Checklist: zo ga je als or te werk bij een fusie of overname

De ondernemingsraad speelt een cruciale rol bij fusies, samenwerkingen en overnames. Het is essentieel om hen als eerste te informeren zodat ze proactief kunnen handelen en de bestuurder kritisch kunnen bevragen. De volgende 7 fasen beschrijven dit proces.

Checklist: zo beoordeel je het contract met de arbodienst

Checklist: zo beoordeel je het contract met de arbodienst

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de keuze van een arbodienst. Onderstaande checklist helpt de ondernemingsraad met het beoordelen van het contract met de arbodienst.

Beeld: Shutterstock

Checklist onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Ondernemingsraden zijn steeds vaker betrokken bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden in hun onderneming, vooral als er geen cao is voor hun sector. Met deze checklist kun je je als or voorbereiden op dergelijke gesprekken.

Beeld: Shutterstock

Checklist: zo ga je als or aan de slag met het instemmingsrecht uit Artikel 27

In Artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden staan voorschriften voor de behandeling van voorgenomen besluiten door de ondernemer en de or. Het geeft geen voorschriften over hoe de or hiermee moet omgaan. Daarom een handig stappenplan voor een or die een instemmingsverzoek krijgt.

Beeld: Shutterstock

Checklist: denk hieraan bij communicatie met de achterban

Effectieve communicatie met de achterban is belangrijk voor de ondernemingsraad. Het levert informatie op en versterkt de representativiteit van de or. Deze checklist kan jou als or-lid daarbij helpen.

Zo kom je tot een ondernemingsovereenkomst tussen bestuurder en or

Zo kom je tot een ondernemingsovereenkomst tussen bestuurder en or

De ondernemer kan met de ondernemingsraad afspreken dat het medezeggenschapsorgaan meer rechten en bevoegdheden krijgt dan in de Wor vaststaat. Dit heet een ondernemingsovereenkomst. Volg deze stappen om als or tot zo'n overeenkomst te komen.

beeld: Shutterstock

Or-checklist: vrije dagen en vakantieregelingen

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling. Aan een goed besluit gaat ook goed overleg vooraf. Een checklist over vrije dagen en vakantieregelingen.

Hier moet een vaststellingsovereenkomst aan voldoen

Hier moet een vaststellingsovereenkomst aan voldoen

Als werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen, is een vaststellingsovereenkomst vereist. De or is hierin geen partij, maar het is wel goed om te weten wat hierin moet staan. In dit artikel hebben we de verschillende onderdelen van de overeenkomst op een rijtje gezet.

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Elke or organiseert één keer in de paar jaar or-verkiezingen. Hoe pak je dat aan? Onderstaande stappen helpen je op weg bij het organiseren en afhandelen van die verkiezingen.

Let als or hierop bij het verzuimbeleid

Let als or hierop bij het verzuimbeleid

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het verzuimbeleid van de organisatie. Hou als or de volgende punten in de gaten.

Effectiviteitsbeoordeling ondernemingsraad

Effectiviteitsbeoordeling ondernemingsraad

Wanneer doet een ondernemingsraad het goed en kan er gesproken worden over een goed functionerende or? Met dit stappenplan kan de ondernemingsraad zijn effectiviteit in kaart brengen.

Checklist opleidingsbeleid bepalen

Checklist opleidingsbeleid bepalen

Beleidsmatig omgaan met opleidingen en scholing gaat verder dan een jaarlijks opleidingsplan. Opleidingsbeleid vraagt om een visie op ontwikkelen en om de acties die nodig zijn om ontwikkeling te bereiken. Deze checklist kan de or helpen bij de uitwerking van een visie en beleid voor opleiden in ruime zin.