Zomerreces met werkstress

Als je dit leest ben je mogelijk al terug van je zomerreces. Dat is een term uit mijn ambtenarentijd toen ik nog voor Binnenlandse Zaken werkte. Een...

Moeten we een advies publiceren?

Binnen onze onderneming heeft een reorganisatie plaatsgevonden met meer dan vijftig gedwongen ontslagen. De OR heeft na een zorgvuldig adviestraject...

Shutterstock

De or heeft een adviesaanvraag ontvangen waarin een reorganisatie wordt aangekondigd. Er zullen tientallen fte verdwijnen. Kan het zijn dat, voordat...

ANP

Zodra er zich een ernstige gebeurtenis voordoet, zoals een (corona)crisis, wil iedereen wat van de ondernemingsraad. Hoe houdt de ondernemingsraad...

Shutterstock

De coronacrisis heeft Nederland stevig in zijn greep. De gevolgen voor het bedrijfsleven zijn ingrijpend. Een golf aan reorganisaties kan haast niet...

Pixabay

Mag de werkgever na een fusie afwijken van de afspraak met de ondernemingsraad om over te gaan naar eenhoofdig bestuur?