Alles over communicatie

Vergaderen is topsport

Vergaderen is topsport

Voor mij kun je een vergadering verdelen in 3 elementen. De voorbereiding oftewel de warming up, de vergadering zelf oftewel de wedstrijd en als...

Medezeggenschap, zeg het maar!

Medezeggenschap, zeg het maar!

Op 8 september was er een themabijeenkomst onder de titel: "medezeggenschap: verleden, heden en toekomst".

De or is er voor het collectief én het individu!

De or is er voor het collectief én het individu!

Als individuele medewerkers bij de or komen over persoonlijke arbeidsrechtelijke zaken, zegt de or vaak weinig te kunnen doen. De medewerkers krijgen...

Even tot drie tellen

Even tot drie tellen

Mijn kantoor heeft onlangs een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren: wat gaat goed, wat kan beter, en wat zijn nuttige tips? Vanzelfsprekend...

Vergader je geen ongeluk

Vergader je geen ongeluk

Or-leden vergaderen wat af. Veel overleggen zijn niet effectief. Wat kan er beter, en hoe pak je dat aan?

ANP

OR VDL Nedcar toont profiel

De medezeggenschap van VDL Nedcar in Born streed zij aan zij met de vakbonden voor een nieuw sociaal plan. Dat kwam er, nadat de werknemers er...

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Een bestuurder heeft informatieplicht bij voorgenomen besluiten over de onderwerpen die in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden...

Shutterstock

Medezeggenschap op hoog niveau

Een or heeft continu te maken met uitdagingen. Die gaan verder dan je kennis van de WOR op peil brengen. Hoe word je een sterk team dat met lastige...

Pixabay

Haal meer uit het artikel 24-overleg

Artikel 24 verplicht ondernemingsraad en bestuurder een gesprek te voeren over de grote lijnen. Voor veel ondernemingsraden en...

Pixabay

Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek

Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat...