Alles over Jurisprudentie

Pixabay

Verboden onderscheid op grond van geslacht

Een werkgever besluit de arbeidsovereenkomst van een werkneemster niet te verlengen. De werkneemster vermoedde echter op grond van een WhatsApp...

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Een OV-bedrijf wil dat zijn controleurs een professionele en neutrale uitstraling hebben en verbiedt daarom zichtbare tatoeages en piercings. Een...

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Een vennootschap en haar (groot)aandeelhouders raken verwikkeld in een geschil over het beleid en de gang van zaken in het bedrijf. Het geschil heeft...

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Een werknemer bij een productiebedrijf loopt letsel op als hij zijn werkplek snel wil verlaten. Die plek is moeilijk bereikbaar en de ruimte is...

Pixabay

Betaalde werktijd, wat is dat precies?

Een werknemer moet tien minuten voor de start van zijn dienst aanwezig zijn, op grond van de planningsregels van zijn werkgever. Gelden die tien...

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt op 9...

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Op 14 september 2021 vraagt de ondernemer instemming voor wijziging van de pensioenregeling. Deze instemming wordt op 3 november 2021 door de...

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar), Hemelvaart, Pinksteren. Het zijn de officieel erkende feestdagen. Welke regels gelden voor...

Arend van Dam

Intrinsiek gemotiveerd

Henrike Klijn heeft er bijna twee termijnen op zitten als or-lid bij de christelijke hulporganisatie Woord en Daad. In mei zwaait ze af als...

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Een ondernemingsraad van een gemeente vordert in kort geding bij de voorzieningenrechter een verbod op het invoeren en toepassen van een nieuwe...