Alles over SER

ANP Xtra

Ondernemingsraad en aanstellingskeuringen

In ons bedrijf is voor een aantal functies een aanstellingskeuring verplicht gesteld door de werkgever. Hoe zit dat eigenlijk? Hebben we daar als...

Pixabay

Advies SER: Verminder de tijdsdruk voor or-leden

Or-leden moeten minder tijd kwijt zijn aan hun or-werk. Daarvoor moet de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden aangepast. Dat adviseert de...

Een rol voor medezeggenschap in de circulaire economie

Betrek medewerkers zo vroeg mogelijk

Hoe geef je medezeggenschap vorm in roerige tijden?

De zorg in Nederland staat voor veel uitdagingen. Zorgorganisaties hebben te maken met forse krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk,...

Wat betekent het pensioenakkoord voor de or?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Op 5 juni jl. presenteerden werkgevers, werknemers en kabinet bij de SER gezamenlijk een akkoord rond...

Hoe bepalen we onze koers?

We zijn als nieuwe ondernemingsraad net van start gegaan en er komt best veel op ons af. Hoe zorgen we ervoor dat we niet verdrinken in alle...

SER pleit voor kortere termijnen kiesrecht or

SER pleit voor kortere termijnen kiesrecht or

De Sociaal-Economische Raad (SER) wil dat medewerkers -met name jongeren en flexwerkers - meer en vaker worden betrokken bij medezeggenschap. Om dat...

Kunnen we de medezeggenschap ook anders vormgeven?

Het is moeilijk de ondernemingsraad vol te krijgen. Kunnen we de medezeggenschap ook anders vormgeven, binnen de kaders van de WOR?

Scholing: goed voorbeeld doet goed volgen

Je hoort de laatste tijd veel over het belang van een leven lang ontwikkelen. Welke rol kun je als ondernemingsraad hierbij spelen?

Pixabay

Flinke toename fusiemeldingen bij de SER

In 2018 is bij de Sociaal-Economische Raad (SER) het hoogste aantal fusies en overnames gemeld in elf jaar. In totaal ging het om 655 fusies en...