Verdieping

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters...

De spelregels van het instemmingsrecht

De spelregels van het instemmingsrecht

Voor regelingen van de ondernemer op het gebied van het sociaal beleid heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat staat in artikel 27 lid 1 van...

Arend van Dam

Omgaan met instemmingsrecht: Zeggen we ja of nee?

Ja of nee zeggen: menige or worstelt ermee als er een instemmingverzoek op de overlegagenda staat. Een 'ja' kan leiden tot onbegrip van de achterban....

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Op naar het nieuwe pensioenstelsel: een stappenplan voor de or

Sinds juli 2023 bevindt de Wet toekomst pensioenen (WTP) zich in een transitiefase. In deze periode moeten werkgevers en werknemers nieuwe afspraken...

Pixabay

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Sinds 1 juli is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Hierdoor moeten werknemers al vanaf 18 jaar beginnen met pensioen opbouwen. Hoe...

De or en pensioen: Wie hoort wat te doen?

De or en pensioen: Wie hoort wat te doen?

In pensioentrajecten besteden ondernemingsraden (gelukkig) de meeste aandacht aan de inhoud. Maar als er discussies ontstaan over de...

Instemmingsrecht en het concern

Instemmingsrecht en het concern

De ondernemer neemt altijd zelf adviesplichtige besluiten (volgens artikel 25 Wor) en maakt daarbij een autonome afweging van belangen. Dat is de...

Vervangende instemming, hoe werkt dat?

Vervangende instemming, hoe werkt dat?

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht wanneer de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een of meerdere items die worden benoemd in...

Zo kan de oude dag een stuk leuker worden

Zo kan de oude dag een stuk leuker worden

Ondernemingsraden zien het thema pensioen vaak als saai en ingewikkeld. Toch zijn er maar weinig onderwerpen op de or-agenda die over zoveel geld...