Verdieping

Hoe werkt het instemmingstraject?

Het instemmingsrecht is een belangrijke bevoegdheid van ondernemingsraden. Maar hoe verloopt het instemmingstraject. Wat moet een or doen als er geen...

Naar een persoonlijke pensioenpot

De Tweede Kamer ging eind 2022 akkoord met de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Na 15 jaar discussie lijkt de weg vrij voor de grote...