Bekijk alle artikelen

Arbeidsongeval te wijten aan eigen schuld?

Arbeidsongeval te wijten aan eigen schuld?

Een werknemer begaat twee keer dezelfde fout en loopt ernstig letsel op. Heeft hij roekeloos gehandeld of heeft de werkgever zijn zorgplicht...

Werkweigering als dringende reden voor ontslag?

Werkweigering als dringende reden voor ontslag?

Een werkgever mag van een werknemer verwachten dat hij een redelijke opdracht uitvoert. Als de werknemer dat niet doet, kan dat werkweigering...

Over de uitleg van een leidraad gesproken

Over de uitleg van een leidraad gesproken

De ondernemingsraad kan in rechte optreden voor het bevorderen van naleving van de voorschriften genoemd in artikel 28 lid 1 Wor.

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Tussen de werkgever en werkneemster ontstaat discussie over de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat een werkgeversbijdrage en...

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Bij een werkgever gold een bepaalde berekeningsmethode voor roostertoeslag voor een deel van het personeel. Vanaf oktober 2018 is de manier van...

Verwaarlozen reïntegratie kost ING veel geld

Verwaarlozen reïntegratie kost ING veel geld

ING heeft de reïntegratieverplichtingen geschonden. Volgens de rechter is dit gedrag ernstig verwijtbaar, waardoor de bank een billijke vergoeding...

Een functie geschrapt, belangrijk genoeg voor adviesplicht?

Een functie geschrapt, belangrijk genoeg voor adviesplicht?

Wanneer is een een beroepschift bij de Ondernemingskamer tijdig? En kan het schrappen van één enkele functie 'belangrijk' genoeg zijn om...

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

De gemeente Amsterdam mag voorlopig een nieuwe roosterregeling toepassen voor vuilnismannen, straatvegers en boa's.

Toch ontslag voor kritisch or-lid

Toch ontslag voor kritisch or-lid

Een werknemer is actief lid van de ondernemingsraad en dient onophoudelijk klachten tegen collega's in. De werkgever heeft daar genoeg van en dient...

Pixabay

Verboden onderscheid op grond van geslacht

Een werkgever besluit de arbeidsovereenkomst van een werkneemster niet te verlengen. De werkneemster vermoedde echter op grond van een WhatsApp...

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Een OV-bedrijf wil dat zijn controleurs een professionele en neutrale uitstraling hebben en verbiedt daarom zichtbare tatoeages en piercings. Een...

Rechtspraak voor medezeggenschap

Rechtspraak voor medezeggenschap

Op deze pagina vind je de laatste edities van Rechtspraak voor Medezeggenschap, het maandelijks overzicht met relvante jurisprudentie.

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Een vennootschap en haar (groot)aandeelhouders raken verwikkeld in een geschil over het beleid en de gang van zaken in het bedrijf. Het geschil heeft...

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Een werknemer bij een productiebedrijf loopt letsel op als hij zijn werkplek snel wil verlaten. Die plek is moeilijk bereikbaar en de ruimte is...

Pixabay

Betaalde werktijd, wat is dat precies?

Een werknemer moet tien minuten voor de start van zijn dienst aanwezig zijn, op grond van de planningsregels van zijn werkgever. Gelden die tien...

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Wijziging pensioenregeling, kan dat zomaar?

Een aantal (ex)werknemers eist dat de werkgever een ingevoerde wijziging van de pensioenregeling terugdraait. De rechtbank Rotterdam stelt op 9...

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Op 14 september 2021 vraagt de ondernemer instemming voor wijziging van de pensioenregeling. Deze instemming wordt op 3 november 2021 door de...

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar), Hemelvaart, Pinksteren. Het zijn de officieel erkende feestdagen. Welke regels gelden voor...

Arend van Dam

Intrinsiek gemotiveerd

Henrike Klijn heeft er bijna twee termijnen op zitten als or-lid bij de christelijke hulporganisatie Woord en Daad. In mei zwaait ze af als...

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Met spoed vereist: vervangende toestemming

Een ondernemingsraad van een gemeente vordert in kort geding bij de voorzieningenrechter een verbod op het invoeren en toepassen van een nieuwe...