Bekijk alle artikelen

Hoe de verworpen thuiswerkwet de bal weer bij de or legt

Hoe de verworpen thuiswerkwet de bal weer bij de or legt

Thuiswerken is een veelbesproken onderwerp, met een thuiswerkwet als gevolg. Twee jaar later is dat wetsvoorstel verworpen. Wat is de rol van de or...

Vordering thuiswerker tot betaling achterstallig loon afgewezen

Vordering thuiswerker tot betaling achterstallig loon afgewezen

Een thuiswerker moest 10 minuten voor het begin van elke dienst inloggen, en klaar zitten om op tijd te beginnen. Zij claimt dat deze procedure geen...

De hoofdpersoon van de Wor, wie is dat?

De hoofdpersoon van de Wor, wie is dat?

Voor mij kent de Wor één hoofdpersoon: de 'in de onderneming werkzame persoon'. Welke situaties kunnen zich voordoen? En wie is wel en geen in de...

'Convenant verstevigt basis tussen de or en onze bestuurder'

'Convenant verstevigt basis tussen de or en onze bestuurder'

Veel ondernemingsraden leggen afspraken met de bestuurder vast in een convenant. Wat zijn de voordelen van zo'n convenant en wat kun je er in...

TUI wil blijven onderhandelen met de or

TUI wil blijven onderhandelen met de or

De FNV wil dat reisorganisatie TUI de vakbond toelaat tot de onderhandelingen voor de cao cabinepersoneel. TUI weigert, omdat het bedrijf hier altijd...

Nieuwe regelgeving rond arbo en milieu. Wat staat ons in 2024 te wachten?

Nieuwe regelgeving rond arbo en milieu. Wat staat ons in 2024 te...

Komend jaar wordt op het gebied van arbo en milieu een bont palet aan nieuwe regelgeving voor ondernemingen van kracht. Ook laten eerdere...

Shutterstock

Nuttig gebruik maken van het initiatiefrecht

Als ondernemingsraad heb je werkelijk recht van spreken; volgens artikel 23 van de WOR heeft de or de bevoegdheid voorstellen te doen en standpunten...

Ondernemingsraad, welke koers wil jij varen?

Ondernemingsraad, welke koers wil jij varen?

De Wor geeft ondernemingsraden een goede positie om invloed uit te oefenen op besluiten die belangrijk zijn voor de onderneming. Vaak zijn deze...

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

ROC-docente mocht kritisch boek schrijven

Na terugverwijzing door de Hoge Raad oordeelt het Hof dat publicatie van een kritisch boek over de onderwijshervorming valt onder het recht op...

Praat meer met arbodeskundigen

Praat meer met arbodeskundigen

De ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging hebben een belangrijke rol bij het arbobeleid. De medezeggenschap heeft daarvoor stevige...

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Jonger beginnen met pensioen opbouwen? Dat heeft gevolgen

Sinds 1 juli is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht. Hierdoor moeten werknemers al vanaf 18 jaar beginnen met pensioen opbouwen. Hoe...

Pixabay

Hoe de or psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in beeld kan krijgen

Zorg dat je als ondernemingsraad vroeg betrokken bent bij wijzigingen van het beleid tegen ongewenste omgangsvormen. Opvallend veel werknemers...

Kantonrechter wijst verzoek om vervangende toestemming toe

Kantonrechter wijst verzoek om vervangende toestemming toe

Het Academisch Medisch Centrum wil Goede Vrijdag als collectieve vrije dag laten vervallen. De vrijgekomen vakantie-uren wil de werkgever aan...

Shutterstock

Wat de or moet weten over thuiswerken

Heb je recht op thuiswerken? Mag de werkgever je dan controleren? Op hoeveel vergoeding heeft de thuiswerker recht? Hoe regel je als ondernemingsraad...

CSRD, wat is dat?

CSRD, wat is dat?

'Wij zijn de or van een grote onderneming in de voedingsmiddelentechnologie. Onze vorige vergadering stond in het teken van verduurzaming van ons...

De or en pensioen: Wie hoort wat te doen?

De or en pensioen: Wie hoort wat te doen?

In pensioentrajecten besteden ondernemingsraden (gelukkig) de meeste aandacht aan de inhoud. Maar als er discussies ontstaan over de...

Verzoek or om commissarissen te ontslaan afgewezen

Verzoek or om commissarissen te ontslaan afgewezen

Een raad van commissarissen besluit de bestuurder te ontslaan en een interim-bestuurder te benoemen. De ondernemingsraad is het er niet mee eens en...

Shutterstock

Onderhandelen is: medestanders inschakelen

De coronacrisis levert de ondernemingsraad in de nabije toekomst tal van onderhandelingsvraagstukken op. Hoe los je die op? Onderzoek van de Harvard...

Psychosociale arbeidsbelasting als bron van ziekteverzuim

Psychosociale arbeidsbelasting als bron van ziekteverzuim

Een belangrijke bron van verzuim is de psychosociale arbeidsbelasting (psa). Psa is uitermate lastig te beïnvloeden. Maar als het lukt valt er veel...

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Over een 'onherstelbaar verstoorde' arbeidsverhouding

Een werknemer functioneert onvoldoende. Na verloop van tijd verzoekt de werkgever de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onder meer...