Bekijk alle artikelen

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Een collega die zich verkiesbaar wil stellen voor de ondernemingsraad heeft ook plannen om voor langere tijd te verhuizen naar een buitenland. Kan zo iemand zich dan wel verkiesbaar stellen?

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Adviesaanvraag: openlijk of vertrouwelijk?

Kan een adviesaanvraag met betrekking tot een reorganisatie, inclusief het advies van de or en het besluit van de directie, openbaar gemaakt worden voor het personeel? Of is het mogelijk om deze documenten vertrouwelijk te houden?

Beeld: Shutterstock

Wat is een bijzondere ondernemingsraad?

Wat is een bijzondere ondernemingsraad en wat zijn de voor- en nadelen van zo'n bor?" In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoorden onze experts elke week een medezeggenschapsvraag.

beeld: Shutterstock

Regels organogram: hoe en waar moet de or worden vermeld?

Wat zijn precies de regels bij het vermelden van de ondernemingsraad in een organogram?  

verkiezingscampagne ondernemingsraad

Wat als er weinig animo is voor de ondernemingsraad?

Wij hebben voor het eerst verkiezingen voor de ondernemingsraad. Er zijn net zoveel kandidaten als zetels. Moet je dan nog verkiezingen houden? Wellicht wil de achterban geen or?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al maanden onderwerp van gesprek, maar we zijn er niet uitgekomen. De or heeft de nietigheid ingeroepen en aangekondigd naar de kantonrechter te stappen. De bestuurder heeft daarop voorgesteld de bedrijfscommissie in te schakelen. Wat houdt dit in en is dat verstandig?

beeld: Shutterstock

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

De Wor gaat ervan uit dat or-werk óók werk is en je dit in principe doet binnen de normale werktijden. Maar hoeveel tijd mag je nodig voor je or-werk? In deze rubriek bespreekt de SER vragen over medezeggenschap in de dagelijkse praktijk.

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Is de voorzitter functioneel leidinggevende van de overige or-leden? Oftewel, wie praat met een or-lid als er iets niet goed gaat?

Wat te doen met de or bij een overgang van onderneming?

Wat te doen met de or bij een overgang van onderneming?

Wij zijn een ondernemingsraad van een chemiebedrijf. Onlangs is bekend gemaakt dat een onderdeel verzelfstandigd wordt en zal worden overgenomen door een Amerikaanse onderneming. Vanwege de verzelfstandiging zullen personeel en activiteiten eerst naar een aparte BV worden verplaatst. Deze BV blijft ongeveer een jaar onder de vleugels van ons bedrijf fungeren, maar zal wel zo veel als mogelijk zelfstandig functioneren. De or is om advies gevraagd en we staan positief tegenover deze ontwikkeling. Maar wat moeten we met de medezeggenschap doen tijdens dit jaar? Moet er een aparte or worden ingesteld? En hoe regelen we dat op een goede manier?

De stemmen staken, wat nu? 

De stemmen staken, wat nu?

De or is intern verdeeld over een uit te brengen advies. Wat gebeurt er als de stemmen staken?

Onderdeelcommissie kiezen?

Onderdeelcommissie kiezen?

Bij ons is wat onduidelijkheid ontstaan over de vraag of we verkiezingen moeten organiseren voor een Onderdeelcommissie (OC). Is dit nu wel of niet verplicht?

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Extra assessments uitvoeren, kan dat zomaar?

Onze bestuurder heeft extra assessments georganiseerd op een afdeling om te beoordelen of medewerkers op de juiste plek binnen onze organisatie werken. Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad hierin?

Leidinggevende zit in de or 

Leidinggevende zit in de or

Mag een leidinggevende, dus een manager met een leidinggevende functie zitting hebben in de or?

123RF

Een or-voorzitter van buiten, kan dat?

De voorzitter van onze or stopt met het voorzitterschap. Is het toegestaan dat een niet-or-lid het voorzitterschap overneemt?

Welke rechten heeft een pvt? (foto: Pixabay)

Wat zijn de rechten van een pvt?

De pvt heeft minder wettelijke bevoegdheden dan een ondernemingsraad. Dat is ons bekend. Maar welke rechten heeft een pvt dan wel?

CAO wordt niet nageleefd

CAO wordt niet nageleefd

Onze bestuurder weigert de CAO na te leven, ook nadat de ondernemingsraad hem daarop gewezen heeft. Wat staat ons nu te doen?

Welke informatie over gevaarlijke stoffen mag de or opvragen?

Welke informatie over gevaarlijke stoffen mag de or opvragen?

De ondernemingsraad speelt een grote rol bij de veiligheid en gezondheid van werknemers. In arbowetgeving is neergelegd dat werknemers en werkgevers samen een rol hebben bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. Actief en passief informeren van de or door de werkgever hoort daarbij.

(Foto: Pixabay)

Wat is leidend voor het aantal or-zetels?

Wat is voor het aantal zetels van een ondernemingsraad leidend: de formatie of de bezetting binnen de organisatie?