Bekijk alle artikelen

Alvast een ontslagvergunning aanvragen?

Alvast een ontslagvergunning aanvragen?

'Wij hebben een aantal dagen geleden te horen gekregen dat er een ingrijpende reorganisatie aankomt. De or heeft de adviesaanvraag nog niet...

Is het parkeerbeleid adviesplichtig?

Is het parkeerbeleid adviesplichtig?

Ons bedrijf gaat verhuizen en wij behandelen als ondernemingsraad momenteel een adviesaanvraag. Als gevolg van de verhuizing zal er ook een nieuw...

Or-verkiezingen: de spelregels op een rij

Or-verkiezingen: de spelregels op een rij

Vóór elke nieuwe zittingstermijn van een or moeten or-verkiezingen worden georganiseerd. Het uitgangspunt is dat de verkiezingen eerlijk moeten...

Over kiesgroepen en oormerken van kandidaten

Over kiesgroepen en oormerken van kandidaten

Onze or kampt gelukkig niet met onderbezetting. Iedere verkiezing hebben we genoeg kandidaten. We hebben wel gemerkt dat vanuit 2 (van de 7)...

Advies vragen over inflatiecorrectie

Advies vragen over inflatiecorrectie

Moet het bestuur om advies vragen bij het bepalen van de door te voeren inflatiecorrectie?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Heeft het bestuur een vorm van meldingsplicht aan de OR?

Een bestuurder heeft informatieplicht bij voorgenomen besluiten over de onderwerpen die in de artikelen 25 en 27 van de Wet op de ondernemingsraden...

Aftreden bestuurder

Aftreden bestuurder

Waar moet een ondernemingsraad op letten als de huidige bestuurder aftreedt?

OR-lid als preventiemedewerker

OR-lid als preventiemedewerker

Kun je als OR-lid ook preventiemedewerker zijn?

(Foto: Pixabay)

Is verandering salarisperiode adviesplichtig?

Is verandering van de salarisperiode van maandelijks naar vier weken, waarbij niemand erop achteruit of vooruit gaat, adviesplichtig?

Vakantie aan banden

Vakantie aan banden

De bestuurder wil regels afspreken over het opnemen van vakantie. Ook het meenemen van vakantiedagen naar het volgende jaar wil hij reguleren. Heeft...

Kandidaten tekort, wat te doen?

Kandidaten tekort, wat te doen?

Wat te doen als zich te weinig kandidaten aanmelden voor de verkiezing van de ondernemingsraad?

Klacht indienen over de or

Klacht indienen over de or

Een groot aantal werknemers is het niet eens met een door de ondernemingsraad gegeven instemming op een wijziging van onze pensioenregeling. Waar...

Moeten wij instemmen met een buitenlandse gedragscode?

Moeten wij instemmen met een buitenlandse gedragscode?

Mag een moederbedrijf buiten Europa aan een dochterbedrijf in Nederland veiligheidsregels opleggen over onder andere het internetgebruik en...

Instemming op onderdelen, kan dat?

Instemming op onderdelen, kan dat?

Mag een werkgever over een aangepaste regeling alleen instemming vragen voor de gewijzigde onderdelen, bijvoorbeeld een aangepaste paragraaf? Of moet...

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Moeten alle leden van de ondernemingsraad in Nederland wonen?

Een collega die zich verkiesbaar wil stellen voor de ondernemingsraad heeft ook plannen om voor langere tijd te verhuizen naar een buitenland. Kan zo...

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan

'Als or weten we dat er op het gebied van pensioenen heel wat gaat veranderen, maar hebben geen idee wat precies. Hoe belangrijk is dit eigenlijk?...

Adviesplicht: wat is een 'belangrijk' besluit?

Adviesplicht: wat is een 'belangrijk' besluit?

Een team wordt anders ingericht. Voorheen werd dit team aangestuurd door twee managers. Nu is er een tijdelijk manager die een plan gaat maken voor...

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Rol van de or bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek

Ons bedrijf gaat een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) houden. Heeft de ondernemingsraad ook een formele rol in dat onderzoek?

Een uitgeklede ondernemingsraad, wat nu?

Een uitgeklede ondernemingsraad, wat nu?

Door omstandigheden bestaat onze ondernemingsraad nog maar uit drie leden. We zijn een or met zeven zetels. Kunnen we nog advies-en...

Wij willen ook met managers overleggen

Wij willen ook met managers overleggen

De ondernemingsraad heeft regelmatig contact met afdelingsmanagers. De bestuurder heeft aangegeven dat zij de enige gesprekspartner van de or is....