Pixabay

Wanneer sprake is van het opzegverbod tijdens ziekte, kan de rechter de arbeidsovereenkomst toch ontbinden in twee uitzonderingsgevallen. Eu00e9n van...

Pixabay

Onze cor heeft ingestemd met een aantal overkoepelende Arbo-maatregelen op het gebied van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. De...