Alles over dagelijks bestuur (db)

ANP

Een grote verantwoordelijkheid

De sfeer veranderde merkbaar toen een van de bestuursleden haar vertrek aankondigde. Ook binnen een Vereniging van Eigenaren is het lastig een...

Eindelijk succes

Eindelijk succes

Het duurde even voordat die werkconferentie er echt kwam. Wat de meeste OR-leden vermoedden bleek inderdaad zo: verschillende managers bleven aan de...

123 RF

De OR: net echt!

Momenteel is het in de organisatie waar ik werkzaam ben beoordelings-gesprekkentijd. Ik heb als zogenoemde informant schriftelijke terugkoppeling...

123 RF

Negatieve gevoelens gaan niet zomaar over

En ineens vloog de tijd. Bestuurder Hans was veel bij klanten in het buitenland waardoor het idee om de frustrerende decembervergadering met elkaar...

ANP

We hebben het altijd zo gedaan

Ik zit in de middenmoot. Boven - of vriendelijker wellicht: naast - mij bevindt zich een oude(re) garde waarvan vooral de ambtelijk secretaris al een...

ANP Xtra

OR-leden ontslagen om OR-werk

Bij bouwbedrijf Strukton zijn twee OR-leden ontslagen omdat ze niet akkoord gingen met inperking van hun werk voor de ondernemingsraad.

||Arend van Dam

Cartoon: agenda vergadering

Het is de taak van het dagelijks bestuur om de OR-vergadering voor te bereiden. Hier hoort ook het opstellen van een agenda bij. De WOR verplicht de...

Voorbereiden OR-vergadering

Voorbereiden OR-vergadering

Het is de taak van het Dagelijks Bestuur om de OR-vergadering voor te bereiden. Deze voorbereiding bestaat uit drie onderdelen.

Stock Xchng

Hoe kun je een ambtelijk secretaris ten volle benutten?

Het werk van de ondernemingsraad wordt steeds complexer. Dat stelt hoge eisen aan de individuele OR-leden en aan de ondernemingsraad als team. Voor...

Kan het dagelijks bestuur wil graag beslissingsrecht hebben om snel 'kleine' beslissingen te kunnen nemen?  (foto: Pixabay)

Mag dagelijks bestuur kleine beslissingen nemen?

Het dagelijks bestuur wil graag beslissingsrecht hebben om snel 'kleine' beslissingen te kunnennnemen. Kan dat?