ANP

De sfeer veranderde merkbaar toen een van de bestuursleden haar vertrek aankondigde. Ook binnen een Vereniging van Eigenaren is het lastig een...

Eindelijk succes

Het duurde even voordat die werkconferentie er echt kwam. Wat de meeste OR-leden vermoedden bleek inderdaad zo: verschillende managers bleven aan de...

123 RF

Momenteel is het in de organisatie waar ik werkzaam ben beoordelings-gesprekkentijd. Ik heb als zogenoemde informant schriftelijke terugkoppeling...

ANP

Ik zit in de middenmoot. Boven - of vriendelijker wellicht: naast - mij bevindt zich een oude(re) garde waarvan vooral de ambtelijk secretaris al een...

ANP Xtra

Bij bouwbedrijf Strukton zijn twee OR-leden ontslagen omdat ze niet akkoord gingen met inperking van hun werk voor de ondernemingsraad.

||Arend van Dam

Het is de taak van het dagelijks bestuur om de OR-vergadering voor te bereiden. Hier hoort ook het opstellen van een agenda bij. De WOR verplicht de...

Voorbereiden OR-vergadering

Het is de taak van het Dagelijks Bestuur om de OR-vergadering voor te bereiden. Deze voorbereiding bestaat uit drie onderdelen.