WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

WET NORMALISERING RECHTSPOSITIE AMBTENAREN (WNRA) – DE ROL VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, denimplementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de vakbonden.

Dit boek verschaft op vlotte en praktische wijze inzicht in de belangrijkste veranderingen en de gevolgen voor de praktijk. Onder andere bevat dit boek informatie over het nieuwe ambtenarenbegrip, het overgangsrecht, de
implementatie, het arbeidsrecht en de veranderingen van de positie van de vakbonden.

De normalisering heeft ook gevolgen voor de ondernemingsraad. Niet alleen moeten ondernemingsraden zich omscholen en een weg zien te vinden binnen het arbeidsrecht. Ook hebben zij een rol bij de voorbereiding en implementatie van de normaliseringswet. Dit verandert de positie van ondernemingsraden.

In dit boek, is specifiek voor ondernemingsraden, een hoofdstuk opgenomen over hun rol bij de normaliseringsslag, met aandachtspunten.

Meer informatie & bestellen