Niet in een hokje aub

Niet in een hokje aub

Nieuwe ondernemingsraden willen vaak iets doen op het gebied van teamrollen zodat ze elkaar wat beter leren kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Hoe ga ik daar als trainer mee om?

Er zijn verschillende methodes op de markt zoals Disc, Insights, Belbin en MBTI. Allemaal beogen ze met vragenlijsten een profiel van jou als mens te maken, met je voorkeuren in communicatie en gedrag. Sommige methodes zien er wat gelikter uit en sommige hebben er ook mooie materialen bij. 

The Big Five

Maar in the end zijn het voornamelijk de big five psychologische dimensies waarop je scoort: 

  • extravert versus introvert;
  • meegaand versus star;
  • zorgvuldig versus onzorgvuldig;
  • emotioneel versus rationeel;
  • vernieuwend versus behoudend.

Vanuit deze dimensies worden dan teamrollen en/of kleuren toegewezen. In kleuren gedacht zijn rood de dominante types, blauw de rationele en gestructureerde types, geel de creatieve chaoten en groen de rustige stabiele collega’s.

Nature versus nurture

Dan is er natuurlijk altijd ook nog een debat nature versus nurture: wat is aangeboren en wat is aangeleerd gedrag? We gaan ervanuit dat een groot deel is aangeboren, maar dat omgevingsfactoren bepaalde eigenschappen verder ontwikkelen of soms onderdrukken.

Een teamwiel van de ondernemingsraad

Door het maken van een persoonlijkheidsprofiel en daarna een teamwiel, krijg je zicht op de uitdagingen van de groep wat betreft groepsdynamica en de kwaliteiten binnen de groep. Heb je veel autoritaire types in de or, of juist veel bescheiden en rustige types, meegaand of juist heel standvastig?

Door elkaars voorkeursgedragingen te ontdekken ontstaat er vaak meer begrip: wie heeft wat meer tijd nodig om iets te overdenken? En wie gaat juist impulsief en overtuigend te werk? Het is handig om vooraf elkaars teamrollen te kennen. Zeker wanneer er rollen verdeeld moeten worden voor het dagelijks bestuur, zoals een voorzitter en secretaris.

Je blijft je ontwikkelen en teamrollen kunnen veranderen

Tegelijkertijd willen mensen niet in een hokje geplaats worden, om in de Belbin-termen te spreken, zoals jij bent een “plant”. Gelukkig hoeft dit ook niet. Veelal heb je meerdere rollen die bij je passen en kun je afhankelijk van de context en de groep, je kwaliteiten inzetten ten behoeve ván de groep. Mensen die heel zorgvuldig zijn, kunnen een goede secretaris zijn. Of helpen bij het schrijven van een advies, zodat slordigheden voorkomen worden. En collega’s die juist erg rationeel zijn, zijn handig bij het verzamelen van feiten voor een goed betoog of advies. Terwijl de meer emotionele types toegankelijker zijn voor de collega’s en goed weten wat er speelt en leeft op de werkvloer. Zij hebben goed werkende sociale antennes.

De eerste indruk

Een test via een vragenlijst is stap één. Daarnaast is het ook fijn om feedback te geven op elkaars stijlen en rollen. Collega’s zien je soms toch anders of schatten je anders in. Het is interessant om te zien hoe je overkomt, en/of wat de eerste indruk is. Nieuwe or-leden vinden het vaak lastig om direct al feedback te geven, maar een eerste indruk is meestal heel treffend. In combinatie met een teambuildingspel zie je de diverse types naar voren komen.

Dus: hoewel de meeste mensen niet in een hokje geplaatst willen worden, vinden we het wel fijn en herkenbaar om een “peergroep” te hebben qua gedrag. Dat zijn de mensen die op jou lijken en waarmee je makkelijk communiceert. Inmiddels benieuwd naar je eigen voorkeursrol? Maak dan eens een testje.

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar TienOpleidingen.nl. Contact? Tineke.visser@Tienopleidingen.nl

Lees ook:

Tineke Visser is trainer, adviseur en procesbegeleider medezeggenschap en eigenaar van TienOpleidingen.nl.

Beeld: Shutterstock

Uitkomst nalevingsonderzoek Wor 2023: kabinet gaat medezeggenschap...

Bij de uitkomsten van het nalevingsonderzoek Wor 2023 zat een actieplan van demissionair minister Karien van Gennip (SZW). We zetten de belangrijkste...

Beeld: Shutterstock

Groeiende behoefte aan meer zeggenschap binnen de zorg

In de zorgsector groeit de behoefte onder personeel aan meer zeggenschap. Werkdruk, complexiteit en digitalisering spelen hierbij een rol. Deze...

Beeld: Shutterstock

Inwerken nieuwe or-leden: zo help je nieuwkomers snel op weg

Iedere ondernemingsraad krijgt eens in de zoveel tijd te maken met nieuwe leden. Dit kan zowel tijdens de lopende zittingsperiode als na verkiezingen...

Beeld: Shutterstock

Geldt ontslagbescherming or-leden ook na afloop or-lidmaatschap?

"Ik weet dat een or-lid tot 2 jaar na het lidmaatschap bescherming geniet. Maar hoe zit het als de or eerder wordt opgeheven?" In de rubriek Vraag &...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Hoeveel or-leden heb je nodig voor een vergadering?

Voor het houden van een rechtsgeldige vergadering en het maken van afspraken met de bestuurder, is een minimum aantal or-leden vereist. Maar wat is...

Het BOB-model en or-commissies: goed afstemmen in plaats van dunnetjes overdoen

Het BOB-model en or-commissies: goed afstemmen in plaats van...

Het besluitvormingsmodel BOB wordt gebruikt in advies- of instemmingstrajecten. In onze 6-delige serie duiken we dieper in de veelzijdige...

Beeld: Shutterstock

Checklist: denk hieraan bij communicatie met de achterban

Effectieve communicatie met de achterban is belangrijk voor de ondernemingsraad. Het levert informatie op en versterkt de representativiteit van de...

Beeld: Shutterstock

Samenwerking tussen or en vakbond: zo maak je hier efficiënt gebruik...

Ondanks hun gedeelde doelstellingen kunnen ondernemingsraden en vakbonden elkaar soms in de weg zitten. Wat zijn de uitdagingen en hoe kun je werken...