Schijn bedriegt

Schijn bedriegt

Ik ben voor verandering, al is het maar vanuit gezond verstand. De wereld staat toch nooit stil. Alles is altijd aan verandering onderhevig. Of we dat nu willen of niet. En dan kun je maar beter voor zijn. De wereld is ook nog eens ingewikkeld. Iets dat hetzelfde lijkt, is niet hetzelfde, al is het maar omdat de omgeving is veranderd. Want wat gelijk gebleven lijkt, moet functioneren in een andere wereld en dat is een verandering.

De reden om met dit zéér diepgaande betoog te beginnen (kuch) is dat ik onlangs een adviesaanvraag onder ogen kreeg, over de verkoop van een fabriek, waarin niet één getal genoemd werd. Vond ik wel knap. Wel werd voor een lange periode een baangarantie aangeboden aan iedereen die er werkt met een vast contract. Tekenen bij het kruisje? Het is natuurlijk wel de zorg van veel mensen: baanbehoud en zekerheid. Belangrijk en fijn als je het hebt. Einde oefening dus?

Nee. Ook met baanbehoud is zo’n fabriek anders.

In dit geval wordt de fabriek verkocht aan een club die zich toelegt op productie in de betreffende sector, waar ze de ene na de andere fabriek opkopen. De productie wordt door de oorspronkelijke moeder feitelijk uitbesteed. De fabriek blijft nog even voor de moeder produceren. Ook dat blijft dus voorlopig hetzelfde.

Klaar toch? Nee! Alles wordt anders!

Aan de buitenkant zie je niks

In plaats van het maken van een mooi product wordt het specialisme van alle medewerkers: ‘hoe run ik een fabriek zo optimaal mogelijk’. Want dat is de verschuiving die optreedt in de aandacht van het (nieuwe) management. Daar zie je aan de buitenkant helemaal niks van, maar het gebeurt wel. Daarom weten dergelijke kopers van fabrieken, de bedrijven die ze kopen altijd wel efficiënter te maken. Dat is waar ze op letten. En daar hebben ze heel veel verstand van. Daar halen ze onder andere hun winst uit.

De aandacht voor het product is er natuurlijk wel, maar daar blijft vooral de verkopende moeder zich mee bezighouden. Die moet die spullen kunnen verkopen op de markt, zonder vrees voor naam en faam. Daar zijn met de koper afspraken over gemaakt, die meelopen in de poging van die nieuwe eigenaar om er de best mogelijke fabriek van te maken. Moeder mag niet ongerust worden.

Heel veel getallen

Gelukkig is er in dit geval ook een hele wakkere ondernemingsraad. Die heeft maanden terug al een visiedocument opgesteld, samen met ons. Daar staat echt alles in. Dat baanbehoud kwam bij het opstellen ervan, als eerste in dat document terecht. Maar ook: businessplannen van de overnemende partij, de toekomst naast die van de productie voor moeder, hoe er gefinancierd wordt en of en hoe die financiering doorwerkt in de bedrijfsvoering, etc. Kortom: heel veel getallen!

En ideeën over arbeidsvoorwaarden. Die ook. Want voor je het weet heeft de oude stomp zijn baan nog wel, maar met bevroren arbeidsvoorwaarden in een bevroren functie. Geen verandering kan ook een gebrek aan verbetering zijn. Of zoals ik vroeger altijd zei: zekerheid is des duivels oorkussen.

Dat is het probleem met zekerheid: schijn bedriegt. De or blijft nog even doorvragen.

André van Deijk

André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij ondersteunt ondernemingsraden vooral bij overnames, fusies, organisatieveranderingen, financieringsvraagstukken en investeringen. Daarnaast is hij bestuurslid van de branchevereniging van medezeggenschapsbedrijven BVMZ.

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

OR Zuyderland akkoord met herverdeling ziekenhuiszorg in Limburg

De or van het Zuyderland Medisch Centrum steunt de verplaatsing van zorg uit het ziekenhuis in Heerlen naar Geleen. Wel stelt de or dat medewerkers...

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Zo pak je een adviesplichtig voorgenomen besluit aan

Artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden gaat over het adviesrecht. Maar hoe ga je als or om met een adviesplichtig voorgenomen besluit? Een...

Beeld: Shutterstock

Herplaatsing: de onbelichte stap bij reorganisaties

Bij reorganisaties wordt de herplaatsing van medewerkers vaak over het hoofd gezien, ook door de ondernemingsraad, terwijl hier wel degelijk kansen...

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's...

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel invloed heeft de Nederlandse or?

Verplaatsing van een Europees hoofdkantoor in Nederland: hoeveel...

Het hoofdkantoor van Sabic verhuisde van Sittard naar Amsterdam, ondanks negatief advies van lokale ondernemingsraden. Dit roept vragen op over...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Wat is de houdbaarheidstermijn van een advies?

"Wij hebben geadviseerd over een voorgenomen besluit, maar het invoeren van dat besluit laat op zich wachten en ondertussen is onze markt snel aan...

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Dit is de termijn voor beroep op grond van Artikel 26 Wor

Volgens Artikel 25 lid 1 Wor moet de ondernemer de or om advies vragen over bepaalde voorgenomen besluiten. Als er geen advies wordt gevraagd of het...

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te schrijven

Zo reageer je op een adviesaanvraag: 5 tips om een goed advies te...

Elke ondernemingsraad krijgt weleens te maken met een adviesaanvraag. De or kan mondeling, schriftelijk of niet adviseren, waarbij een schriftelijk...