Stagerapport Mark Rutte bij de or van Nederland BV

Stagerapport Mark Rutte bij de or van Nederland BV

Mark heeft liefst 13 jaar stage gelopen bij de ondernemingsraad van de BV Nederland. Een recordtijd voor een stagiair. Wij danken Mark dan ook oprecht, al aan het begin van dit verslag, voor zijn enorme inzet voor de goede zaak!

In de loop der jaren hebben we Mark leren kennen als een joviale, aimabele jongeman. Hij neemt ruimschoots de tijd voor iedereen met wie hij in gesprek is, of dat nu or-leden, bestuurders of leden van onze achterban zijn. Daarbij toont hij zich met name een empathisch luisteraar. Alom wordt die kwaliteit zeer gewaardeerd.

Kortsluiting

Marks inzet voor de organisatie is bewonderenswaardig. Hij is bereid dag en nacht hard te werken, maakt meer uren dan wie ook. Dat lijkt lovenswaardig. Tegelijkertijd kleeft daar echter het risico aan van (enorme) oververmoeidheid. Dat heeft zich enkele malen vertaald in ‘kortsluiting’ in zijn normaal gesproken ijzersterke geheugen.

Geen actieve herinnering hebben aan een belangrijk gesprek eerder op dezelfde dag, is een bijzonder verontrustend signaal. Onze tip aan Mark luidt dan ook: hard werken is prima, maar overdrijf het niet. Geef lichaam en geest op tijd rust. Zoek naar een betere balans tussen werk en privé.

Afronden!

Inhoudelijk heeft Mark belangrijke bijdragen geleverd aan tal van or-dossiers. Hij kan gekenschetst worden als een snelle en nieuwsgierige leerling, met vaak echt goede ideeën. Hij ziet kansen waar anderen onmogelijkheden zien. Punt van aandacht: afronding. Mark pakt vaak zoveel dingen tegelijk op, dat hij niet toekomt aan een grondige afwerking van alle dossiers waar hij mee bezig is. Liever drie dingen echt goed afronden, dan tien dingen halverwege laten liggen, willen we hier als advies meegeven.

Bruggenbouwer

Op het gebied van taalbeheersing, overleg- en onderhandelingsvaardigheid is Mark een voorbeeld voor velen. Hij ziet vrijwel altijd mogelijkheden om schijnbaar onoverbrugbare meningsverschillen te beslechten naar tevredenheid van alle betrokkenen. Hij is de meester van het compromis. Op dat gebied excelleert Mark. Daar lijkt naar ons idee dan ook zijn toekomst te liggen.

Regina Coeli

Mark kan nog wel wat doen aan het op hetzelfde, hoge niveau leren handelen en communiceren in het Engels. Ons afscheidscadeau aan Mark is dan ook een intensieve training in de Engelse uitdrukkingsvaardigheid, bij Regina Coeli, beter bekend als de nonnen in Vught. Daarna ligt de wereld open voor Mark, is onze overtuiging.

Al met al zijn wij Mark zeer dankbaar voor zijn inzet voor onze organisatie. Wij voorzien voor hem een voorspoedige carrière bij een internationale organisatie in zijn hartstochtelijk geliefde Den Haag.

Willem-Alexander, voorzitter ondernemingsraad Nederland BV