Even tot drie tellen

Even tot drie tellen

Mijn kantoor heeft onlangs een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren: wat gaat goed, wat kan beter, en wat zijn nuttige tips? Vanzelfsprekend door een buitenstaander. Om te voorkomen dat het iets wordt in de trant van 'Wij van WC-eend vinden WC-eend verreweg het beste middel'.

Een paar dingen vielen op. De waardering dat we niet meteen in de juridische modus schieten, maar de tijd nemen om even de situatie in te schatten en om de knopen te tellen. En dat we oog hebben voor de soms gecompliceerde verhouding van de ondernemingsraad met zijn bestuurder. Dat voelde als een compliment.

Met elkaar verder moeten

Want bestuurder en ondernemingsraad moeten nu eenmaal met elkaar verder, hoe je het ook wendt of keert. En dat beseffen ze doorgaans donders goed, is mijn ervaring. Geen van beiden gaat om wissewasjes ruziemaken, laat staan procederen. Een stevige discussie hoort er af en toe gewoon bij, een diep verschil van mening hoeft ook geen sta-in-de-weg te zijn voor goede onderlinge verhoudingen. Gewoon ‘agree to disagree’. Op de lange termijn schiet je daar het meeste mee op. Als bestuurder, maar vooral ook als ondernemingsraad die daadwerkelijk invloed wil uitoefenen.

Het is net als in het dagelijks leven. Je hebt ruzie met een maatje. Een ruzie die nergens om gaat, maar je bent gewoon even geïrriteerd over iets dat helemaal daarbuiten ligt. En dan schiet je flink uit je slof, met een beetje drukken op de plaats waarvan je weet dat je die maat daarmee het meeste raakt. Dat lucht op: ‘Zo dat kan maar eens een keer gezegd zijn!’. Maar met het ‘winnen’ van de ruzie loop je het gevaar dat je de vriendschap verliest.

Met het ‘winnen’ van de ruzie loop je het gevaar dat je de vriendschap verliest ”

Niet dat bestuurder en ondernemingsraad nu ineens de beste maatjes moeten zijn, maar soms helpt het om even tot drie te tellen. Valt niet altijd mee, we zijn per slot van rekening allemaal mensen. Maar van even tellen is nog nooit iemand slechter geworden.

Joost van Mierlo is advocaat-partner bij De Voort advocaten | Mediators

Joost van Mierlo

Joost van Mierlo

Joost van Mierlo is advocaat-partner bij De Voort advocaten | Mediators

Or en conflicten: vijf strategieën

Or en conflicten: vijf strategieën

Niet alleen op het werk, maar ook in het or-werk komen conflicten voor. De ondernemingsraad bespreekt de plannen van de bestuurder. Er kunnen dan...

Effectiviteitsbeoordeling ondernemingsraad

Effectiviteitsbeoordeling ondernemingsraad

Wanneer doet een ondernemingsraad het goed en kan er gesproken worden over een goed functionerende or? Met dit stappenplan kan de ondernemingsraad...

Vlnr: Marion Winkelhorst, Helga de Wijs, Mirjam Houwers (ambtelijk secretaris), Rianne
Nijrolder en Janne Terhorst; or-leden van Sius.

Sius levert ondernemingsraad van het jaar

Het werd een nek-aan-nekrace tussen de ondernemingsraden van DHL en Sius. Het verschil werd gemaakt door een tiende van een punt. Wat maakt deze or's...

Zo bereik je meer in de overlegvergadering

Zo bereik je meer in de overlegvergadering

Doelbewust invloed uitoefenen riekt al snel naar manipulatie. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Een ondernemingsraad die wat wil bereiken, moet zich...

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Roosters aanpassen zonder instemming, dat kan toch niet?

Onze bestuurder heeft drie weken geleden de roosters aangepast, zonder instemming van de ondernemingsraad. Het wijzigen van de roosters was al...

Als ondernemingsraad aan de slag met de WTP

Als ondernemingsraad aan de slag met de WTP

Koen Vermeulen, expert medezeggenschapsrecht bij GMW advocaten in Den Haag, vertelt over de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij...

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

Tijd voor or-werk: hoeveel heb je nodig?

De WOR gaat ervan uit dat or-werk óók werk is en je dit in principe doet binnen de normale werktijden. Soms is dat moeilijk, bijvoorbeeld als je in...

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Heeft de ondernemingsraad een leidinggevende?

Is de voorzitter functioneel leidinggevende van de overige or-leden? Oftewel, wie praat met een or-lid als er iets niet goed gaat?