Even tot drie tellen

Even tot drie tellen

Mijn kantoor heeft onlangs een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren: wat gaat goed, wat kan beter, en wat zijn nuttige tips? Vanzelfsprekend door een buitenstaander. Om te voorkomen dat het iets wordt in de trant van 'Wij van WC-eend vinden WC-eend verreweg het beste middel'.

Een paar dingen vielen op. De waardering dat we niet meteen in de juridische modus schieten, maar de tijd nemen om even de situatie in te schatten en om de knopen te tellen. En dat we oog hebben voor de soms gecompliceerde verhouding van de ondernemingsraad met zijn bestuurder. Dat voelde als een compliment.

Met elkaar verder moeten

Want bestuurder en ondernemingsraad moeten nu eenmaal met elkaar verder, hoe je het ook wendt of keert. En dat beseffen ze doorgaans donders goed, is mijn ervaring. Geen van beiden gaat om wissewasjes ruziemaken, laat staan procederen. Een stevige discussie hoort er af en toe gewoon bij, een diep verschil van mening hoeft ook geen sta-in-de-weg te zijn voor goede onderlinge verhoudingen. Gewoon ‘agree to disagree’. Op de lange termijn schiet je daar het meeste mee op. Als bestuurder, maar vooral ook als ondernemingsraad die daadwerkelijk invloed wil uitoefenen. 

Het is net als in het dagelijks leven. Je hebt ruzie met een maatje. Een ruzie die nergens om gaat, maar je bent gewoon even geïrriteerd over iets dat helemaal daarbuiten ligt. En dan schiet je flink uit je slof, met een beetje drukken op de plaats waarvan je weet dat je die maat daarmee het meeste raakt. Dat lucht op: ‘Zo dat kan maar eens een keer gezegd zijn!’. Maar met het ‘winnen’ van de ruzie loop je het gevaar dat je de vriendschap verliest.

Met het ‘winnen’ van de ruzie loop je het gevaar dat je de vriendschap verliest ”

Niet dat bestuurder en ondernemingsraad nu ineens de beste maatjes moeten zijn, maar soms helpt het om even tot drie te tellen. Valt niet altijd mee, we zijn per slot van rekening allemaal mensen. Maar van even tellen is nog nooit iemand slechter geworden.  

Joost van Mierlo is advocaat-partner bij De Voort advocaten | Mediators

Joost van Mierlo is advocaat-partner bij De Voort Advocaten & Mediators

De winnaar van 2023: de or van Sius. Vlnr: Helga de Wijs, Mirjam Houwers (ambtelijk secretaris), Marion Winkelhorst (voorzitter), Rianne Nijrolder en Janne Terhorst.

Verkiezing OR van het Jaar 2024 van start

Heeft jouw or visie? Denk jouw or op constructieve manier mee met de strategie van je organisatie? Blinken jullie uit in communicatie met bestuurder...

illustratie: Joep Bertrams

Geheimhoudingsplicht voor de or, lastig of juist nuttig?

Wanneer een ondernemingsraad te maken krijgt met een voorgenomen fusie of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe manager, ontstaat vaak de vraag...

Beeld: Shutterstock

Tussentijds vertrek uit de or, hoe werkt dat?

In de rubriek Vraag & Antwoord wordt elke week een vakinhoudelijke vraag beantwoord. Deze keer gaat het over de mogelijkheid om tussentijd uit de or...

Beeld: Shutterstock

Rol or bij sociale veiligheid gaat verder dan de Wor

Slechts 6% bespreekt grensoverschrijdend gedrag met een or-lid, blijkt uit onderzoek. De or kan als ogen en oren van de werkvloer fungeren bij...

Beeld: Unsplash

Uitdagingen voor or in internationale organisatie: help, de voertaal...

Bij internationale organisaties in Nederland is de voertaal in de or vaak Engels en worden besluiten in het buitenland genomen. Hoe gaat de or...

beeld: Shutterstock

Checklist: Samenwerking tussen gekozen secretaris en ambtelijk...

Wanneer de or een gekozen secretaris heeft en daarnaast een ambtelijk secretaris aanstelt, moet de or goed nadenken over de randvoorwaarden die een...

Illustratie: Arend van Dam

Column: 'Recht op professionele ondersteuning'

Sommige ondernemingsraden hebben recht op professionele ondersteuning en anderen weer niet. Hoe dit is bepaald? Willekeurig!

Beeld: Unsplash

Proactieve or denkt mee over de koers vóór de adviesaanvraag komt,...

Veel or-leden denken dat het or-werk begint als er een adviesaanvraag in de mailbox zit. Dat is een ouderwetse opvatting van medezeggenschap. Een...