Bekijk alle artikelen

Beeld: Shutterstock

De rol van de medezeggenschap bij de overheid uitgehold door...

De Hoge Raad legt het politiek primaat steeds krapper uit, laat rechtspraak zien. Diverse juristen durven inmiddels namens overheids-or's geen zaak...

Beeld: Shutterstock

Verboden onderscheid op grond van geslacht

Een werkgever besluit de arbeidsovereenkomst van een werkneemster niet te verlengen. De werkneemster vermoedde echter op grond van een WhatsApp...

Gedragspsycholoog Marius 'complimentenprofessor' Rietdijk

Dit zijn eigenschappen van een goede or-voorzitter

Wat is de functie van een or-voorzitter? Is dat vooral een strijder tegen onrecht, de felste pitbull aan de broekspijpen van de bestuurder? Nee, zegt...

Beeld: Shutterstock

Universiteiten negeren werkdruk en ongewenst gedrag

Het onderwijzend en wetenschappelijk personeel aan universiteiten ervaart werkdruk en ongewenst gedrag, volgens onderzoek van de Arbeidsinspectie....

Illustratie: Arend van Dam

De opkomst van de bestuurswaarnemer: wat kan de or daarmee?

Uit de Angelsaksische wereld waait een nieuw fenomeen over: de bestuurswaarnemer. Wat houdt dit in en welke rol speelt de or bij de benoeming van...

Beeld: Shutterstock

Checklist onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Ondernemingsraden zijn steeds vaker betrokken bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden in hun onderneming, vooral als er geen cao is voor hun...

Beeld: Shutterstock

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een collectieve regeling voor werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen in een onderneming, zoals inkrimping, overname of fusie....

Beeld: Shutterstock

Moet mijn or bij een fusie opgaan in een bor?

Als organisaties gaan fuseren, komt vaak de vraag aan de or's om met elkaar een bijzondere ondernemingsraad (bor) te vormen. De Wor-bestuurders...

Beeld: Shutterstock

Verduurzaming van de zorgsector: zo kan de ondernemingsraad bijdragen

Vanuit het Klimaatakkoord moeten bedrijven en instellingen zich inzetten om klimaat- en milieuschade te beperken. Op welke manier kan de...

Beeld: Shutterstock

Noodkreet or's gehandicaptenzorg: '200 miljoen bezuinigen mokerslag...

Ondernemingsraden in de gehandicaptenzorg waarschuwen voor een verschraling van de zorg door de geplande bezuinigingen van bijna € 200 miljoen. De...

Model vaststellingsovereenkomst

Model vaststellingsovereenkomst

Als or ben je natuurlijk in principe geen partij bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Toch is het goed om te weten wat in zo'n vso...

Inge Bakker, Senior pensioenadviseur Medezeggenschap
Montae & Partners

Instemmingsrecht OR, ook bij arbeidsongeschiktheidspensioen en...

Arbeidsongeschiktheidspensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vooral het eerste woord heeft iets verwarrends, tegengestelds in zich. Gaat het...

Beeld: Shutterstock

Billijke vergoeding voor ziek or-lid na ontslag

Na 2 jaar ziekte vraagt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer, tevens or-lid, berust in het ontslag maar houdt de...

Beeld: Shutterstock

2023 kende het hoogste aantal stakingen in 50 jaar

In 2023 waren er 52 werkstakingen, het hoogste aantal in ruim 50 jaar. In totaal gingen vorig jaar 142 duizend arbeidsdagen verloren. Dit meldt het...

Beeld: Shutterstock

Internationale medezeggenschap: nieuwe EOR-richtlijn in zicht

Het Europees Parlement stemt binnenkort over het langverwachte voorstel voor een vernieuwde Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Europese or's en...

Extra bevoegdheden toekennen aan de OR met een ondernemingsconvenant

Extra bevoegdheden toekennen aan de OR met een ondernemingsconvenant

De ondernemingsraad heeft dankzij de WOR tal van bevoegdheden die wettelijk van kracht zijn. Maar je kunt deze bevoegdheden als bedrijf uiteraard ook...

Werkende mantelzorgers ondersteunen: een rol voor or

Werkende mantelzorgers ondersteunen: een rol voor or

Door vergrijzing is inmiddels een kwart van de werknemers mantelzorger, wat kan leiden tot stress en uitval. Er is een groeiende behoefte om deze...

Beeld: Shutterstock

Heeft de or instemmingsrecht op verplichte training voor personeel?

De directie wil een bepaalde groep medewerkers een verplichte training aanbieden. Is hier het instemmingsrecht op van toepassing? In de rubriek Vraag...

Beeld: Shutterstock

Uitkomst nalevingsonderzoek Wor 2023: kabinet gaat medezeggenschap...

Bij de uitkomsten van het nalevingsonderzoek Wor 2023 zat een actieplan van demissionair minister Karien van Gennip (SZW). We zetten de belangrijkste...

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder...