Bekijk alle artikelen

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Is het mogelijk om tegenspraak te bieden als je een afhankelijkheidsrelatie met elkaar hebt? Als or kun je de bestuurder voorzien van een eerlijke mening, schrijft or-trainer Tineke Visser.

De waarde van medezeggenschap: een hoger doel

De waarde van medezeggenschap: een hoger doel

Wat is de waarde van medezeggenschap? Waarom stoppen mensen hun energie in medezeggenschap? Het is vaak frustrerend omdat de invloed doorgaans beperkt is. Doordat de meeste mensen in de medezeggenschap zelden echt nadenken over de waarden die ze willen versterken. Marcel Reijnen betoogt dat als een or haar waarden scherp heeft, de waarde van medezeggenschap toeneemt.

Zelfvertrouwen is goed, afspraken maken is beter 

Zelfvertrouwen is goed, afspraken maken is beter

2024 is vermoedelijk een jaar waarin van ons gevraagd wordt ons aan te passen aan nieuwe, onverwachte omstandigheden. Maar ook een jaar waarin veel oude shit nog op ons ligt te wachten.

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie 

Collectieve loonsverhogingen versterken inflatie

In het voorjaar van 2021 schreef ik een column over de negatieve gevolgen die collectieve loonsverhogingen hebben op de inflatie. De vakbonden riepen toen hard dat de verhogingen niet zouden leiden tot sterke inflatie.

4G-methode helpt tegen ongewenst gedrag  

4G-methode helpt tegen ongewenst gedrag

De verharding en polarisering in de samenleving is ook voelbaar binnen ondernemingsraden. Voorzitters zie ik worstelen met hun verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld bij grof taalgebruik, standaard wantrouwen in het management, of onheus bejegenen van andere or-leden in de vorm van negeren of roddelen. Wat te doen?

Belangrijk ... 

Belangrijk ...

Een aantal besluiten als bedoeld in artikel 25 lid 1 Wor bevat de beperking 'belangrijk'. Het is niet altijd even duidelijk wat dat betekent voor het adviesrecht van de ondernemingsraad.

Verdienmodellen

Verdienmodellen

Mijn achterachterkleinkinderen zullen ooit aan mijn achterkleinkinderen vragen: 'Wie was dat toch die Sinterklaas?'

Or-werk is nog niet zo slecht voor je carrière!

Or-werk is nog niet zo slecht voor je carrière!

Toen ik net or-lid werd, waren mensen benieuwd wat mij bewoog om als jonge medewerker in de or te gaan. Een veelgehoord hardnekkig vooroordeel is namelijk dat het or-werk slecht voor je carrière zou zijn.

Richting, kleur en inhoud

Richting, kleur en inhoud

Op de een of andere manier ben ik weer stevig aan de gang met visie de laatste tijd. Visie en de rol van de ondernemingsraad, visie van de ondernemingsraad en de rol van de leden. Invulling van die rol als vertaling van die visie. Trappetje op, trappetje af.

Het Sinterklaasjournaal weggestemd

Het Sinterklaasjournaal weggestemd

Deze week de verkiezingen. Eenieder mag stemmen. Ik merk dat het de gemoederen bezighoudt. Onze pubers bevragen ons. Als ik aangeef wat de opbrengst is van de stemwijzer, reageert onze dochter: je kiest toch niet voor een one issue-partij? Trouwens sinds wanneer is Europa een one issue?

22 november is het dan zover!

22 november is het dan zover!

Meer dan 1100 kandidaten lopen de kans op een zetel in de Tweede Kamer.

Waarom ieder or-lid moet kunnen interviewen 

Waarom ieder or-lid moet kunnen interviewen

Interviewen? Voor een ondernemingsraad? Je verbazing is begrijpelijk: tot nu toe kwam het onderwerp maar bij weinig or-trainingen ter sprake. Or-leden zijn toch geen journalisten?

In de or? Doen!

In de or? Doen!

Waarom zou je ambiëren lid te worden van de ondernemingsraad? Bij mijn vorige werkgever was er lange tijd geen or. Het ging goed en directie en werknemers vonden het wel best zo. Totdat twee collega's een ingeving kregen, of misschien een bepaald onderbuikgevoel. Stond er iets te gebeuren? Tijd om een or op te richten!

Is onze medezeggenschap nog wel van deze tijd?

Is onze medezeggenschap nog wel van deze tijd?

Gelukkig neemt het bestrijden van de uitwassen van big tech inmiddels serieuze vormen aan. De EU heeft met een reeks aan nieuwe regels big tech de wacht aangezegd. Met twee nieuwe Europese wetten wordt de concurrentie vergroot en de positie van de consument versterkt. De Amerikaanse regering pakt Google aan. Dat doet de Consumentenbond ook, maar dan vanwege schending van de privacy gedurende lange tijd. Dat doet op zich deugd.

Hoe kom je als or aan tafel bij een overname?

Hoe kom je als or aan tafel bij een overname?

'Het voorgenomen besluit betreft gevoelige informatie waarvan het voortijdig uitlekken grote gevolgen kan hebben. Wij wijzen u daarom op de regels met betrekking tot geheimhouding die zijn opgenomen in artikel 20 van de Wet op de Ondernemingsraden en leggen u bij deze een specifieke verplichting tot geheimhouding op ten aanzien van dit adviestraject.'

Een burnout veroorzaakt door robotcollega's

Een burnout veroorzaakt door robotcollega's

Iedereen die online contact heeft gehad met een bedrijf of organisatie kent uit de eerste hand de ervaring van de 'BOT-hel'.

Medezeggenschap, zeg het maar!

Medezeggenschap, zeg het maar!

Op 8 september was er een themabijeenkomst onder de titel: "medezeggenschap: verleden, heden en toekomst".

Kansengelijkheid

Kansengelijkheid

Ons kantoor staat vlakbij de in Utrecht wereldberoemde Voorstraat. Ik loop sinds de middelbare school (die er ook vlakbij staat) geregeld door de Voorstraat. Het is een vrij bijzondere straat midden in het centrum.