arbobeleid

Welke informatie over gevaarlijke stoffen mag de or opvragen?

Welke informatie over gevaarlijke stoffen mag de or opvragen?

De ondernemingsraad speelt een grote rol bij de veiligheid en gezondheid van werknemers. In arbowetgeving is neergelegd dat werknemers en werkgevers...

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en de or, hoe gaat dat samen?

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders en de or, hoe gaat dat samen?

Op 18 februari 2023 is de Wet Huis voor klokkenluiders vervangen door de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk). De Wbk bevat regels om klokkenluiders...

Nieuwe regelgeving rond arbo en milieu. Wat staat ons in 2024 te wachten?

Nieuwe regelgeving rond arbo en milieu. Wat staat ons in 2024 te...

Komend jaar wordt op het gebied van arbo en milieu een bont palet aan nieuwe regelgeving voor ondernemingen van kracht. Ook laten eerdere...

'Liever niet de HR-adviseur als preventiemedewerker'

'Liever niet de HR-adviseur als preventiemedewerker'

In ons arbobeleidsplan staat dat de HR-adviseur de rol vervult van preventiemedewerker. Wij zien dit liever anders, maar het plan is enkele maanden...

Veilig werken tijdens zwangerschap

Veilig werken tijdens zwangerschap

Een zwangere medewerkster heeft extra bescherming nodig bij belastende arbeidsomstandigheden.

Ondernemingsraad en PAGO

Ondernemingsraad en PAGO

Wanneer er medische onderzoeken aan medewerkers worden aangeboden, levert dit niet altijd bruikbare informatie op. De ondernemingsraad kan het...

De aanstellingskeuring

De aanstellingskeuring

Bij een aanstellingskeuring wordt voor indiensttreding de gezondheid van een medewerker gecheckt. Een aanstellingskeuring moet voldoen aan de regels...

De plichten en rechten van de Arbowet

De plichten en rechten van de Arbowet

Werknemers moeten gezond en veilig kunnen werken. Daar zorgt de Arbeidsomstandighedenwet voor, beter bekend als de Arbowet.

Arbodienstverlening en medezeggenschap

Arbodienstverlening en medezeggenschap

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de zorg voor arbeidsomstandigheden en beleid voor preventie en verzuim. Zo staat het in de Arbowet. Ze kunnen...

RI&E en plan van aanpak 

RI&E en plan van aanpak

In het kader van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is ieder bedrijf verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te hebben. Bij de...