Alles over initiatiefrecht

Het 'recht op het doen vannvoorstellen buiten de overlegvergaderingu00a0is eenu00a0bevoegdheid van de OR. In eennschema wordt het gebruik van het...

Er zijn twee vormen van initiatiefrecht. Wanneer de ondernemingsraad een voorstel doet tijdens de overlegvergadering, wordt dit het mondeling...

OR komt met revolutionair plan

De ondernemingsraad van sodafabriek Brunner Mond in Delfzijl heeft een revolutionair plan bedacht om te voorkomen dat de Engelse eigenaar het bedrijf...

De ondernemingsraad van het arrondissementsparket Maastricht heeft succesvol gebruikgemaakt van zijn initiatiefrecht (foto: Unsplash/Patrick Tomasso)

De ondernemingsraad van het arrondissementsparket Maastricht heeft succesvol gebruikgemaakt van zijn initiatiefrecht. Door inzet van de OR is de...