WOR

(Foto: Pixabay)

Wat is leidend voor het aantal or-zetels?

Wat is voor het aantal zetels van een ondernemingsraad leidend: de formatie of de bezetting binnen de organisatie?

Bestaat een "bovenwettelijke adviesaanvraag"?

Bestaat een "bovenwettelijke adviesaanvraag"?

Onze bestuurder wil een kleine beleidswijziging doorvoeren. Wij willen toch een adviesaanvraag hierover, omdat deze 'kleine beleidswijziging' onrust...

Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over medezeggenschap?

Wat zeggen de verkiezingsprogramma's over medezeggenschap?

Voor de medezeggenschapswereld is het interessant om te kijken wat er in de verkiezingsprogramma's staat over medezeggenschap op ondernemingsniveau,...

Reorganiseren als een bulldozer

Reorganiseren als een bulldozer

Als een organisatie wendbaarder moet worden, pakt IT dit vaak op door haar werkwijze fors aan te passen. Deze verandering blijkt meestal een...

De or en het recht op informatie

De or en het recht op informatie

Binnen een zorgorganisatie bestaat een medezeggenschapsstructuur met een centrale ondernemingsraad en verschillende ondernemingsraden voor diverse...

Het 'andere' adviesrecht van artikel 30 Wor

Het 'andere' adviesrecht van artikel 30 Wor

De bestuurder speelt een cruciale rol in de besluitvorming in de organisatie. Hij is 'de baas' en heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken....

Een roosterwijziging doorvoeren

Een roosterwijziging doorvoeren

De bestuurder wil overstappen van een vijfploegensysteem naar een drieploegendienstsysteem. Wat kan of moet de or nu doen?

Hoe kom je als or aan tafel bij een overname?

Hoe kom je als or aan tafel bij een overname?

'Het voorgenomen besluit betreft gevoelige informatie waarvan het voortijdig uitlekken grote gevolgen kan hebben. Wij wijzen u daarom op de regels...

Vervangende instemming, hoe werkt dat?

Vervangende instemming, hoe werkt dat?

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht wanneer de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een of meerdere items die worden benoemd in...

De hoofdpersoon van de Wor, wie is dat?

De hoofdpersoon van de Wor, wie is dat?

Voor mij kent de Wor één hoofdpersoon: de 'in de onderneming werkzame persoon'. Welke situaties kunnen zich voordoen? En wie is wel en geen in de...