De praktijk van de medezeggenschap

De praktijk van de medezeggenschap

De praktijk van de medezeggenschap bevat een selectie uit de artikelen die Gianni van den Hurk sinds 2005 schreef voor het tijdschrift OR Magazine en diens voorganger Praktijkblad voor Medezeggenschap.

De artikelen behandelen uiteenlopende thema’s als het inwerken van nieuwe OR-leden, het organiseren van een goed adviestraject, hoe te handelen bij fusies en reorganisaties, formeel en informeel contact met de bestuurder, etc. Alle artikelen zijn geschreven vanuit het gezichtspunt van de ondernemingsraad, en de achterliggende idee is altijd om ondernemingsraden te steunen bij het vinden van goede oplossingen.

De artikelen zijn ingedeeld in vier thema’s:
• Werk in uitvoering
• Wetgeving
• Bestuurder en or
• Communicatie en proces

Achtergrond auteur:
Gianni van den Hurk was ruim dertig jaar actief op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij adviseerde in vele bedrijven en instellingen bij het opstellen of vernieuwen van sociale plannen, harmonisatieregelingen, functiewaarderingstrajecten en arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Ook ondersteunde hij bij reorganisatietrajecten, fusies en bedrijfssluitingen.

Bestel hier De praktijk van de medezeggenschap

Lees meer over

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Column: 'Wiens brood men eet, diens woord men spreekt'

Is het mogelijk om tegenspraak te bieden als je een afhankelijkheidsrelatie met elkaar hebt? Als or kun je de bestuurder voorzien van een eerlijke...

Waarom focus op de langere termijn or kan helpen

Waarom focus op de langere termijn or kan helpen

Door alle dagelijkse zaken komt de ondernemingsraad en bestuurder niet altijd toe aan strategische vraagstukken. Zo komen kwesties van de langere...

Charter Diversiteit van SER inmiddels door ruim 500 bedrijven ondertekend

Charter Diversiteit van SER inmiddels door ruim 500 bedrijven...

Het Charter Diversiteit heeft de mijlpaal van 500 ondertekenaars in Nederland bereikt. Deze grens werd gepasseerd toen eind februari op een...

Afbeelding is gecreëerd met Dall-E.

Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek

Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat...

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Checklist or-verkiezingen: begin op tijd en volg deze stappen

Elke or organiseert één keer in de paar jaar or-verkiezingen. Hoe pak je dat aan? Onderstaande stappen helpen je op weg bij het organiseren en...

De waarde van medezeggenschap: een hoger doel

De waarde van medezeggenschap: een hoger doel

Wat is de waarde van medezeggenschap? Waarom stoppen mensen hun energie in medezeggenschap? Het is vaak frustrerend omdat de invloed doorgaans...

Controle op de eigen OR met behulp van een Privaat Sociaal Contract

Controle op de eigen OR met behulp van een Privaat Sociaal Contract

Trainer en adviseur Hielke Boersma schreef een boek over de kennis en inzichten die hij opdeed tijdens zijn werk. Een nieuwe aanpak met dezelfde...

Producent papieren zakken sluit in overleg met or Limburgse fabriek met 110 medewerkers

Producent papieren zakken sluit in overleg met or Limburgse fabriek...

Mondi Paper Bags gaat op korte termijn de productie van industriële papieren zakken in Maastricht beëindigen. De directie van Mondi doet dat in...