De praktijk van de medezeggenschap

De praktijk van de medezeggenschap

De praktijk van de medezeggenschap bevat een selectie uit de artikelen die Gianni van den Hurk sinds 2005 schreef voor het tijdschrift OR Magazine en diens voorganger Praktijkblad voor Medezeggenschap.

De artikelen behandelen uiteenlopende thema’s als het inwerken van nieuwe OR-leden, het organiseren van een goed adviestraject, hoe te handelen bij fusies en reorganisaties, formeel en informeel contact met de bestuurder, etc. Alle artikelen zijn geschreven vanuit het gezichtspunt van de ondernemingsraad, en de achterliggende idee is altijd om ondernemingsraden te steunen bij het vinden van goede oplossingen.

De artikelen zijn ingedeeld in vier thema’s:
• Werk in uitvoering
• Wetgeving
• Bestuurder en or
• Communicatie en proces

Achtergrond auteur:
Gianni van den Hurk was ruim dertig jaar actief op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. Hij adviseerde in vele bedrijven en instellingen bij het opstellen of vernieuwen van sociale plannen, harmonisatieregelingen, functiewaarderingstrajecten en arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Ook ondersteunde hij bij reorganisatietrajecten, fusies en bedrijfssluitingen.

Bestel hier De praktijk van de medezeggenschap

Lees meer over

Shutterstock

Een or heeft continu te maken met uitdagingen. Die gaan verder dan je kennis van de WOR op peil brengen. Hoe word je een sterk team dat met lastige...

Spreekpop

Wat hebben sommige mensen genoten van de kroning van Prins Charles tot koning van Groot Brittannië. En wat hebben anderen gegruwd van de aanblik van...

Or en conflicten: vijf strategieën

Niet alleen op het werk, maar ook in het or-werk komen conflicten voor. De ondernemingsraad bespreekt de plannen van de bestuurder. Er kunnen dan...