Or-werk, zo slecht voor je carrière nog niet

Or-werk, zo slecht voor je carrière nog niet

Toen ik net or-lid werd waren mensen benieuwd wat mij bewoog om als jonge medewerker in de or te gaan. Een veelgehoord en hardnekkig vooroordeel is dat het or-werk slecht voor je carrière zou zijn.

Je zou stil blijven staan omdat de aandacht gericht blijft op de or in plaats van je door te ontwikkelen in je hoofdfunctie. Ook het feit dat je nu kritischer meekijkt met beleid en samenwerkt met de bestuurder en MT-leden, kan je een andere, mogelijk negatieve, positie geven op je eigen afdeling.

Andere kwaliteiten

Persoonlijk heb ik dit nooit ervaren, niet eens een klein beetje. Voor mij bood het or-werk juist de kans om andere kwaliteiten te ontdekken en ontwikkelen. Kwaliteiten die ik in mijn hoofdfunctie niet kwijt kan, of in ieder geval in veel mindere mate.

Kwaliteiten die eerder ook niet van mij gevraagd werden. Kritisch lezen, samenwerken in een grote en diverse groep zonder hiërarchie, de juiste vragen stellen, het zijn enkele voorbeelden van kwaliteiten waarin je je als or-lid kunt ontwikkelen.

Volgens mij zijn deze kwaliteiten in veel verschillende functies waardevol. En kan je dit ook prima op je CV of in een sollicitatiegesprek gebruiken om je ervaring te onderbouwen. Het helpt hierbij wel om het or werk te specificeren, wat heb je in die tijd precies gedaan, geleerd of ontwikkeld.

Positieve positie

Ook een mogelijk andere positie op de afdeling door mijn or werk heeft voor mij persoonlijk nooit negatief uitgepakt. Collega’s zijn in het begin vooral nieuwsgierig; ik heb op je gestemd, wat ga je nu eigenlijk doen? Soms komen ze met vragen, meestal over de cao of vakbondskwesties. In zulke gevallen kon ik ze doorverwijzen naar de juiste persoon. Mijn kritische houding werd door het management van mijn afdeling, zoals ik het heb ervaren, juist gewaardeerd in plaats van gevreesd.

Twee werelden worden één

Wel voelde ik altijd een kloof tussen mijn hoofdfunctie en mijn werk als or lid. Misschien dat het verschil tussen mijn praktische, actieve hoofdfunctie en het or-werk hierbij een rol speelt. Maar het voelde als twee verschillende werelden. In elke wereld ontwikkelde ik mij op een andere manier. Het zou mooi zijn wanneer die twee werelden meer bij elkaar worden gebracht en elkaar kunnen ondersteunen.

Hoewel het or werk niet wordt beoordeeld door je eigen leidinggevende, zou het laagdrempelig bespreken van je voortgang in het or werk en wat je doet en waarom je het leuk vindt wel kunnen helpen de kloof te dichten. Dat zou het nog makkelijker maken om te onderbouwen dat het or werk je juist helpt ontwikkelen en verrijkt, zonder nadelige effecten voor je carrière!

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen

Marloes Steenhuisen is lid van het dagelijks bestuur van de or van het UMC.

De ondernemingsraad van WSD. Foto: Bert Jansen

Medezeggenschap zoals het óók kan: het succesverhaal van WSD

"We doen het voor de medewerkers én de organisatie," zegt or-voorzitter Rien Neggers. Trots en tegelijk nuchter praat hij over de medezeggenschap bij...

Beeld: Shutterstock

Hoeveel uur mag je besteden aan or-werk?

"Hoeveel uur mag een or-lid wettelijk gezien besteden aan het werk voor de or? En geldt dit voor parttimers naar rato?" In de rubriek Vraag &...

Foto: Anne van der Woude

Or-lid luxe jachtenbouwer: 'Dit bedrijf is goed voor medewerkers, dat...

"Hier is veel zorg en aandacht voor de medewerker." In de rubriek Or-lid aan het woord delen or-leden hun ervaringen en vertellen waar zij tegenaan...

BOB-model: zichtbare zinvolle invloed door contact met achterban

BOB-model: zichtbare zinvolle invloed door contact met achterban

Het besluitvormingsmodel BOB wordt gebruikt in advies- of instemmingstrajecten. In onze 6-delige serie gaan we dieper in op de veelzijdige...

Beeld: Shutterstock

Stappenplan bij een voorgenomen besluit: zo vlieg je een...

In de tekst van de Wet op de Ondernemingsraden (Artikel 25, adviesrecht) staat niet voorgeschreven hoe de or moet omgaan met een voorgenomen besluit....

Beeld: Shutterstock

Checklist: zo kom je goed voorbereid naar de overlegvergadering

De overlegvergadering is voor de ondernemingsraad dé plek om zaken te doen. Het is daarom belangrijk om de overlegvergadering goed voor te bereiden....

Beeld: Shutterstock

Interne vertrouwenspersonen zijn ook or-lid, kan dat?

"In onze organisatie hebben we 2 interne vertrouwenspersonen, die daarnaast ook allebei or-lid zijn. Zijn deze rollen wel verenigbaar?" In de rubriek...

De winnaar van 2023: de or van Sius. Vlnr: Helga de Wijs, Mirjam Houwers (ambtelijk secretaris), Marion Winkelhorst (voorzitter), Rianne Nijrolder en Janne Terhorst.

Verkiezing OR van het Jaar 2024 van start

Heeft jouw or visie? Denk jouw or op constructieve manier mee met de strategie van je organisatie? Blinken jullie uit in communicatie met bestuurder...