Medezeggenschap, zeg het maar!

Medezeggenschap, zeg het maar!

Op 8 september was er een themabijeenkomst onder de titel: "medezeggenschap: verleden, heden en toekomst".

Op het landgoed De Zonneheuvel, de thuishaven van SBI-Formaat, werd ingegaan op de geschiedenis van de medezeggenschap, op het werk van de commissie bevordering medezeggenschap en op de verhouding tussen vakbond en or. Kortom een must voor iemand die zich nog voor de verzelfstandiging van de or (1979) al bezighield met dit fenomeen.

Door een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden moest ik helaas verstek laten gaan. Gelukkig was een van mijn partners in crime wel in de gelegenheid om aan de bijeenkomst deel te nemen. De bijeenkomst was nauwelijks op gang, toen hij me appte dat hij bijkans van zijn stoel was gevallen. Wat was het geval: de directeur van het SBI had laten weten dat participatie – in besluitvorming – geen medezeggenschap is! 

Dicht(er) bij je principes komen

Stel: je werkt in een organisatie waar de or het principe hanteert dat, nadat bleek dat niets doen geen oplossing is, niet hìj in de gelegenheid moet worden gesteld te participeren in het bedenken van mogelijke oplossingen, maar de collega’s over wier werk en werkomstandigheden het gaat. Hoe dichter kun je bij het principe komen van ‘bijdragen aan het goed functioneren van de organisatie’ (Wor art. 2)? Hoe groot kan het draagvlak zijn en daarmee de effectiviteit voor die noodzakelijke aanpassingen, als betreffende collega’s het gevoel hebben eigenaar van die wijziging te zijn?

In een ziekenhuis werden er plannen ontwikkeld om de structuur van de afdeling Opleidingen flink te wijzigen. Betreffende medewerkers hadden werkelijk geen idee van noodzaak, nut en urgentie om dat te doen. Maar na een overleg met RvB lieten enkele leden van de or weten vertrouwen te hebben in de voorgestelde wijzigingen en er dus een positief advies in het verschiet lag.

Ik snap die SBI-directeur wel: ondernemingsraden die dit principe hanteren, zullen niet voor scholing bij het SBI aankloppen. Of was hij geërgerd over mijn laatste blog …

Foto: WUR/Maarten Spoek

Or-lid bij 'CSI voor wilde dieren': invloed in organisatie met 8000...

In de rubriek Or-lid aan het woord delen or-leden hun ervaringen en vertellen waar zij tegenaan lopen. Dit keer: Peter van Tulden, projectleider...

Foto: Marcel van Hoorn

De ratrace van VDL Nedcar: zo beleefde de or de sluiting

Met 4.500 werknemers die hun baan verloren, tekende autobouwer VDL Nedcar in Born voor het grootste massaontslag in de Nederlandse industrie sinds...

Beeld: Shutterstock

Mag de or een extra lid toevoegen als bestuurder en vakbond akkoord...

Om voorzien verloop en langdurige ziekte te ondervangen, heeft een or tijdelijk meer leden dan het formele aantal zetels. Die or wil graag vastleggen...

Philips wil 400 banen schrappen in Drachten

Philips wil 400 banen schrappen in Drachten

Philips is van plan tot en met 2027 400 banen in Drachten te schrappen. Het gaat om 200 vaste arbeidsplaatsen en 200 flexibele posities. Op dit...

Beeld: Shutterstock

Jongeren enthousiast krijgen voor de or: 10 tips

Ondernemingsraden vergrijzen, zo blijkt uit allerlei onderzoeken. Met meer jonge mensen krijg je frisse ideeën. Hoe krijgt de ondernemingsraad...

Beeld: Shutterstock

Zo werf je nieuwe or-leden

Het aantrekken van medewerkers voor de ondernemingsraad is een vak apart. We geven een stappenplan om succesvol aan de slag te gaan met de werving...

Beeld gecreëerd met hulp van Dall-e.

Rechter verwerpt poging wantrouwige or om uitvoering van besluit te...

De or vindt dat de bestuurder adviesplichtige besluiten heeft genomen en stapt naar de Ondernemingskamer om de uitvoering te verbieden, maar krijgt...

Beeld: Shutterstock

Dilemma bij de or: de balans tussen openheid en geheimhouding

Een open en transparante relatie tussen de bestuurder en de or vereist vaak vertrouwelijkheid over de besproken zaken. Deze vroege betrokkenheid in...