Bekijk alle artikelen

Hoofdelijk aansprakelijk voor loon? Dan ook voor de loonstrook

Hoofdelijk aansprakelijk voor loon? Dan ook voor de loonstrook

Een werknemer kan een vordering van achterstallig loon instellen bij zijn eigen werkgever, maar ook bij de opdrachtgever van zijn werkgever. Van wie ontvangt hij dan de specificatie van die betaling?

Over het einde van een slapend dienstverband

Over het einde van een slapend dienstverband

Een zieke werknemer wil na tien jaar slapend dienstverband van zijn arbeidsovereenkomst af. Daarbij wil hij wel een transitievergoeding krijgen. De werkgever weigert mee te werken. Kan dat?

Werkweigering als dringende reden voor ontslag?

Werkweigering als dringende reden voor ontslag?

Een werkgever mag van een werknemer verwachten dat hij een redelijke opdracht uitvoert. Als de werknemer dat niet doet, kan dat werkweigering opleveren. Dat kan zelfs leiden tot een ontslag op staande voet.

Over de uitleg van een leidraad gesproken

Over de uitleg van een leidraad gesproken

De ondernemingsraad kan in rechte optreden voor het bevorderen van naleving van de voorschriften genoemd in artikel 28 lid 1 Wor.

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Wat de rechter zegt over het loonbegrip van de transitievergoeding

Tussen de werkgever en werkneemster ontstaat discussie over de transitievergoeding. De rechter oordeelt dat een werkgeversbijdrage en (bovenwettelijk) verlof niet onder het loonbegrip van de transitievergoeding vallen.

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Besluit berekeningsmethode roostertoeslag heeft terugwerkende kracht

Bij een werkgever gold een bepaalde berekeningsmethode voor roostertoeslag voor een deel van het personeel. Vanaf oktober 2018 is de manier van inroosteren gedeeltelijk veranderd. In de nieuwe roosters zijn namelijk niet langer ingeroosterde vakantiedagen opgenomen. De ondernemingsraad heeft ingestemd met de nieuwe berekeningsmethode.

Verwaarlozen reïntegratie kost ING veel geld

Verwaarlozen reïntegratie kost ING veel geld

ING heeft de reïntegratieverplichtingen geschonden. Volgens de rechter is dit gedrag ernstig verwijtbaar, waardoor de bank een billijke vergoeding van 273.088,06 euro moet betalen aan de werknemer.

Een functie geschrapt, belangrijk genoeg voor adviesplicht?

Een functie geschrapt, belangrijk genoeg voor adviesplicht?

Wanneer is een een beroepschift bij de Ondernemingskamer tijdig? En kan het schrappen van één enkele functie 'belangrijk' genoeg zijn om adviesplichtig te zijn?

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

Amsterdam mag voorlopig nieuwe roosterregeling toepassen

De gemeente Amsterdam mag voorlopig een nieuwe roosterregeling toepassen voor vuilnismannen, straatvegers en boa's.

Toch ontslag voor kritisch or-lid

Toch ontslag voor kritisch or-lid

Een werknemer is actief lid van de ondernemingsraad en dient onophoudelijk klachten tegen collega's in. De werkgever heeft daar genoeg van en dient een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter.

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Grenzen aan het instructierecht van de werkgever?

Een OV-bedrijf wil dat zijn controleurs een professionele en neutrale uitstraling hebben en verbiedt daarom zichtbare tatoeages en piercings. Een werknemer vindt dat het bedrijf daarmee het instructierecht van de werkgever te ver doorvoert en stapt naar de rechter. Zij wil zichzelf kunnen zijn op haar werk. Een zaak uit 2020, die weer actueel wordt met de ophef over religieuze neutraliteit in het kledingvoorschrift van de politie.

Rechtspraak voor medezeggenschap

Rechtspraak voor medezeggenschap

Op deze pagina vind je de laatste edities van Rechtspraak voor Medezeggenschap, het maandelijks overzicht met relvante jurisprudentie.

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Ondernemingsraad erkend als belanghebbende in enquêteprocedure

Een vennootschap en haar (groot)aandeelhouders raken verwikkeld in een geschil over het beleid en de gang van zaken in het bedrijf. Het geschil heeft in belangrijke mate betrekking op het ontslag van een bestuurder. Het leidde ook tot een enquêteverzoek. Dat wees de Ondernemingskamer af, maar de ondernemingsraad werd wel erkend als belanghebbende.

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Van en naar de werkplek gaan moet veilig kunnen

Een werknemer bij een productiebedrijf loopt letsel op als hij zijn werkplek snel wil verlaten. Die plek is moeilijk bereikbaar en de ruimte is beperkt. Wat had de werkgever moeten doen, maar liet hij na?

Pixabay

Betaalde werktijd, wat is dat precies?

Een werknemer moet tien minuten voor de start van zijn dienst aanwezig zijn, op grond van de planningsregels van zijn werkgever. Gelden die tien minuten als betaalde werktijd?

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Or stemt onder voorwaarde in met wijzigen pensioenregeling

Op 14 september 2021 vraagt de ondernemer instemming voor wijziging van de pensioenregeling. Deze instemming wordt op 3 november 2021 door de ondernemingsraad gegeven. Maar onder de voorwaarde dat een compensatie volgens een staffel wordt gehanteerd. Wordt aan die voorwaarde niet voldaan, dan is er geen instemming, stelt de or. De bestuurder ziet dat anders.

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Extra vrij als je werkt op een feestdag?

Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag (eens in de vijf jaar), Hemelvaart, Pinksteren. Het zijn de officieel erkende feestdagen. Welke regels gelden voor medewerkers die parttime werken op een feestdag?

Arend van Dam

Intrinsiek gemotiveerd

Henrike Klijn heeft er bijna twee termijnen op zitten als or-lid bij de christelijke hulporganisatie Woord en Daad. In mei zwaait ze af als voorzitter.