Bekijk alle artikelen

Andere omstandigheden na positief advies, wat nu?

Andere omstandigheden na positief advies, wat nu?

Stel, een or komt na een positief afgegeven advies achter nieuwe feiten en omstandigheden. Die zouden aanleiding zijn geweest om negatief te...

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet

'Onverwijldheid' is een van de eisen voor ontslag op staande voet. Wat als de werkgever te lang heeft gewacht met onderzoek?

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Geen eenzijdige wijziging reiskostenvergoeding

Een werkgever werd verplicht om niet langer de cao Vlees maar de algemeen verbindend verklaarde cao Slagers toe te passen. Deze verplichting heeft de...

Te hoge werkdruk levert geen ernstig verwijtbaar handelen op

Te hoge werkdruk levert geen ernstig verwijtbaar handelen op

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid met toestemming van het Uitvoeringsinstituut...

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Onterecht afboeken van minuren tijdens coronacrisis?

Een werkgever heeft in maart 2020 aangekondigd dat de tijd die de werknemers tijdens de coronacrisis minder werken afgeboekt zal worden van hun...

Werkneemster vordert tevergeefs schorsing concurrentiebeding

Werkneemster vordert tevergeefs schorsing concurrentiebeding

Een werkneemster is gehouden aan een concurrentiebeding. Wanneer ze een goed aanbod krijgt van een concurrerend bedrijf, vordert ze in kort geding...

Schade uit doorleenconstructie

Schade uit doorleenconstructie

Een uitzendkracht, die via een doorlener ter beschikking is gesteld, heeft laptops gesloten bij de inlener. Wie is aansprakelijk voor de schade?

Winkelketen discrimineert vrouwelijke medewerkers met make-upvoorschriften

Winkelketen discrimineert vrouwelijke medewerkers met...

Een werkneemster is in dienst van een landelijke home & body cosmetics retailer. Zij wordt verplicht om make-up te dragen. Dit in tegenstelling tot...

Poging werkgever tot wijziging pensioenregeling strandt

Poging werkgever tot wijziging pensioenregeling strandt

Een werkgever besluit tot een beëindiging van de pensioenregeling. Een groep werknemers is het daar niet mee eens en start een procedure voor de...

Verzoek om vervangende toestemming instellen 'verlofplafond' afgewezen

Verzoek om vervangende toestemming instellen 'verlofplafond' afgewezen

Een werkgever, een vervoersbedrijf, wenst een 'verlofplafond' in te stellen en heeft hiervoor de instemming van de centrale ondernemingsraad (cor)...

'Landmark'-beschikking Ondernemingskamer: een historische uitspraak, ook voor de or

'Landmark'-beschikking Ondernemingskamer: een historische uitspraak,...

In deze uitspraak komt een scala aan onderwerpen aan de orde. De Ondernemingskamer (OK) verruimt de Linge-leer (een arrest uit 1980), oordeelt over...

Afschaffen jubileumuitkering zonder instemming

Afschaffen jubileumuitkering zonder instemming

Mag een werkgever eenzijdig het recht van werknemers op een jubileumuitkering intrekken vanwege slechte bedrijfsresultaten?

Wie onderhandelt over de cao: vakbond of ondernemingsraad?

Wie onderhandelt over de cao: vakbond of ondernemingsraad?

De werkgebieden van de ondernemingsraad en de vakbonden liggen dicht bijeen, maar verschillen van insteek. Daarmee kunnen ze elkaar aanvullen - maar...

Een raamovereenkomst met uitzendkrachten, wat heeft de or daarover te zeggen?

Een raamovereenkomst met uitzendkrachten, wat heeft de or daarover te...

Albert Heijn exploiteert AH E-commerce. 90 Procent van deze werknemers is uitzendkracht. Daarvoor worden door E-commerce raamovereenkomsten gesloten...

Wijziging bij ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen

Wijziging bij ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen

Onlangs heeft UWV de aanvraagformulieren voor een 'ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen' gewijzigd. Voor de werkgever en de...

Deze 'dagdief' maakt het heel bont

Deze 'dagdief' maakt het heel bont

Recent oordeelde de kantonrechter in Haarlem dat inklokken op het werk, en vervolgens weer stiekem via de achterdeur vertrekken, inderdaad reden is...

Bovenwettelijk instemmingsrecht stopzetten reiskostenvergoeding

Bovenwettelijk instemmingsrecht stopzetten reiskostenvergoeding

Een oliemaatschappij heeft de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer stopgezet gedurende de periode dat werknemers vanwege de coronacrisis...

Opzegverbod en de zieke bestuurder

Opzegverbod en de zieke bestuurder

Een arbeidsovereenkomst met een zieke bestuurder eindigt in principe niet door een ontslagbesluit. Tenzij de bestuurder zich pas na kennisneming van...

Werkgever is aansprakelijk voor gevolgen val werknemer

Werkgever is aansprakelijk voor gevolgen val werknemer

Een werknemer is op 3 maart 2016 een arbeidsongeval overkomen en stelt de werkgever op grond van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW)...

Werknemers hebben wat meer rechten

Werknemers hebben wat meer rechten

Een op elke drie werknemers heeft een verbod op nevenactiviteiten in zijn contract. Vanaf 1 augustus is die bepaling niet altijd meer geldig. Vanaf 1...