Bekijk alle artikelen

(op de afbeelding staat niet een van de geïnterviewden)

Lomoz: al 40 jaar het leidende platform voor medezeggenschap in de zorg

Lomoz, al ruim 40 jaar het platform voor or's in de zorg, organiseert jaarlijks 4 drukbezochte ledendagen. Het motto is duidelijk: 'We delen alles voor de meerwaarde van medezeggenschap.'

Beeld: Shutterstock

Wat is een redelijke termijn voor advies of instemming?

Onze ondernemingsraad houdt in overleg met onze bestuurder al sinds jaar en dag vast aan een 6-wekentermijn waarin we een advies of instemming gereed hebben. Kan hiervan afgeweken worden? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

Checklist: zo beoordeel je het contract met de arbodienst

Checklist: zo beoordeel je het contract met de arbodienst

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij de keuze van een arbodienst. Onderstaande checklist helpt de ondernemingsraad met het beoordelen van het contract met de arbodienst.

Beeld: Shutterstock

De rol van de medezeggenschap bij de overheid uitgehold door gerechtelijke uitspraken

De Hoge Raad interpreteert het politiek primaat steeds strikter, laat de rechtspraak zien. Diverse juristen durven nu namens de or's binnen de overheid geen zaken meer in te dienen bij de Ondernemingskamer, omdat zij bang zijn overruled te worden door de Hoge Raad.

Beeld: Shutterstock

Discriminatie & ontslag: een voorbeeld uit de rechtspraak en de rol van de or

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt niet verlengd. Vermoedelijk is dit vanwege haar zwangerschap, wat verboden onderscheid op grond van geslacht is. Wat zegt de kantonrechter hierover? En wat is de rol van de or bij het waarborgen van gelijke behandeling?

Dit zijn eigenschappen van een goede or-voorzitter

Dit zijn eigenschappen van een goede or-voorzitter

De functie van een or-voorzitter is niet alleen strijden tegen onrecht, maar vooral de discussie in goede banen leiden. En daarbij geven ze veel complimenten.

Beeld: Shutterstock

Universiteiten negeren werkdruk en ongewenst gedrag

Het onderwijzend en wetenschappelijk personeel aan universiteiten ervaart werkdruk en ongewenst gedrag, volgens onderzoek van de Arbeidsinspectie. Dit kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Illustratie: Arend van Dam

De opkomst van de bestuurswaarnemer: wat kan de or daarmee?

Uit de Angelsaksische wereld waait een nieuw fenomeen over: de bestuurswaarnemer. Wat houdt dit in en welke rol speelt de or bij de benoeming van zo'n waarnemer?

Beeld: Shutterstock

Checklist onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Ondernemingsraden zijn steeds vaker betrokken bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden in hun onderneming, vooral als er geen cao is voor hun sector. Met deze checklist kun je je als or voorbereiden op dergelijke gesprekken.

Beeld: Shutterstock

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een collectieve regeling voor werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen in een onderneming, zoals inkrimping, overname of fusie. Het richt zich op de sociale gevolgen voor de werknemers.

Beeld: Shutterstock

Moet mijn or bij een fusie opgaan in een bor?

Als organisaties gaan fuseren, komt vaak de vraag aan de or's om met elkaar een bijzondere ondernemingsraad (bor) te vormen. De Wor-bestuurders brengen dit dan alsof het een gebruikelijke stap is, of zelfs een verplichting van de or's. Maar is dat wel zo? In de rubriek Vraag & Antwoord beantwoordt elke week een expert een vakinhoudelijke vraag.

Beeld: Shutterstock

Verduurzaming van de zorgsector: zo kan de ondernemingsraad bijdragen

Vanuit het Klimaatakkoord moeten bedrijven en instellingen zich inzetten om klimaat- en milieuschade te beperken. Op welke manier kan de ondernemingsraad in de zorg bijdragen aan verduurzaming? We nemen het ziekenhuis als voorbeeld.

Beeld: Shutterstock

Noodkreet or's gehandicaptenzorg: '200 miljoen bezuinigen mokerslag voor kwaliteit'

Ondernemingsraden in de gehandicaptenzorg waarschuwen voor een verschraling van de zorg door de geplande bezuinigingen van bijna € 200 miljoen. De gevolgen zijn desastreus, niet alleen voor de zorg en imago van de sector, maar ook voor de toch al hoge werkdruk van het schaarse personeel.

Model vaststellingsovereenkomst

Model vaststellingsovereenkomst

Als or ben je in principe geen partij bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Toch is het goed om te weten wat in zo'n vso moet staan, zodat je collega's kunt helpen als ze met vragen bij je komen.

Inge Bakker, Senior pensioenadviseur Medezeggenschap
Montae & Partners

Instemmingsrecht OR, ook bij arbeidsongeschiktheidspensioen en -verzekering

Arbeidsongeschiktheidspensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vooral het eerste woord heeft iets verwarrends, tegengestelds in zich. Gaat het nu om een inkomen voor nu en bij arbeidsongeschiktheid of juist om een inkomen voor later? In dit artikel gaat Inge Bakker van Montae & Partners kort op de begrippen in en legt uit wat de (vaak onderbelichte) rol van de OR in deze arbeidsvoorwaarde is.

Beeld: Shutterstock

Billijke vergoeding voor ziek or-lid na ontslag

Na 2 jaar ziekte vraagt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer, tevens or-lid, berust in het ontslag maar houdt de werkgever wel aansprakelijk voor zijn burn-out. De rechter geeft hem gelijk.

Beeld: Shutterstock

2023 kende het hoogste aantal stakingen in 50 jaar

In 2023 waren er 52 werkstakingen, het hoogste aantal in ruim 50 jaar. In totaal gingen vorig jaar 142 duizend arbeidsdagen verloren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Beeld: Shutterstock

Internationale medezeggenschap: nieuwe EOR-richtlijn in zicht

Het Europees Parlement stemt binnenkort over het langverwachte voorstel voor een vernieuwde Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Europese or's en vakbonden dringen al lang aan op verbeteringen. Elementen ervan zijn nu al bruikbaar.