Bekijk alle artikelen

(op de afbeelding staat niet een van de geïnterviewden)

Lomoz: al 40 jaar het leidende platform voor medezeggenschap in de zorg

Lomoz, al ruim 40 jaar het platform voor or's in de zorg, organiseert jaarlijks 4 drukbezochte ledendagen. Het motto is duidelijk: 'We delen alles voor de meerwaarde van medezeggenschap.'

Beeld: Shutterstock

De rol van de medezeggenschap bij de overheid uitgehold door gerechtelijke uitspraken

De Hoge Raad interpreteert het politiek primaat steeds strikter, laat de rechtspraak zien. Diverse juristen durven nu namens de or's binnen de overheid geen zaken meer in te dienen bij de Ondernemingskamer, omdat zij bang zijn overruled te worden door de Hoge Raad.

Beeld: Shutterstock

Discriminatie & ontslag: een voorbeeld uit de rechtspraak en de rol van de or

De arbeidsovereenkomst van een werkneemster wordt niet verlengd. Vermoedelijk is dit vanwege haar zwangerschap, wat verboden onderscheid op grond van geslacht is. Wat zegt de kantonrechter hierover? En wat is de rol van de or bij het waarborgen van gelijke behandeling?

Dit zijn eigenschappen van een goede or-voorzitter

Dit zijn eigenschappen van een goede or-voorzitter

De functie van een or-voorzitter is niet alleen strijden tegen onrecht, maar vooral de discussie in goede banen leiden. En daarbij geven ze veel complimenten.

Illustratie: Arend van Dam

De opkomst van de bestuurswaarnemer: wat kan de or daarmee?

Uit de Angelsaksische wereld waait een nieuw fenomeen over: de bestuurswaarnemer. Wat houdt dit in en welke rol speelt de or bij de benoeming van zo'n waarnemer?

Beeld: Shutterstock

Wat is een sociaal plan?

Een sociaal plan is een collectieve regeling voor werknemers bij ingrijpende gebeurtenissen in een onderneming, zoals inkrimping, overname of fusie. Het richt zich op de sociale gevolgen voor de werknemers.

Beeld: Shutterstock

Verduurzaming van de zorgsector: zo kan de ondernemingsraad bijdragen

Vanuit het Klimaatakkoord moeten bedrijven en instellingen zich inzetten om klimaat- en milieuschade te beperken. Op welke manier kan de ondernemingsraad in de zorg bijdragen aan verduurzaming? We nemen het ziekenhuis als voorbeeld.

Inge Bakker, Senior pensioenadviseur Medezeggenschap
Montae & Partners

Instemmingsrecht OR, ook bij arbeidsongeschiktheidspensioen en -verzekering

Arbeidsongeschiktheidspensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Vooral het eerste woord heeft iets verwarrends, tegengestelds in zich. Gaat het nu om een inkomen voor nu en bij arbeidsongeschiktheid of juist om een inkomen voor later? In dit artikel gaat Inge Bakker van Montae & Partners kort op de begrippen in en legt uit wat de (vaak onderbelichte) rol van de OR in deze arbeidsvoorwaarde is.

Beeld: Shutterstock

Billijke vergoeding voor ziek or-lid na ontslag

Na 2 jaar ziekte vraagt de werkgever om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer, tevens or-lid, berust in het ontslag maar houdt de werkgever wel aansprakelijk voor zijn burn-out. De rechter geeft hem gelijk.

Beeld: Shutterstock

Internationale medezeggenschap: nieuwe EOR-richtlijn in zicht

Het Europees Parlement stemt binnenkort over het langverwachte voorstel voor een vernieuwde Richtlijn Europese Ondernemingsraden. Europese or's en vakbonden dringen al lang aan op verbeteringen. Elementen ervan zijn nu al bruikbaar.

Extra bevoegdheden toekennen aan de OR met een ondernemingsconvenant

Extra bevoegdheden toekennen aan de OR met een ondernemingsconvenant

De ondernemingsraad heeft dankzij de WOR tal van bevoegdheden die wettelijk van kracht zijn. Maar je kunt deze bevoegdheden als bedrijf uiteraard ook uitbreiden. In dat geval sluit je als OR een ondernemingsconvenant met de werkgever, op basis van artikel 32 van de WOR. Hoe werkt dat precies?

Werkende mantelzorgers ondersteunen: een rol voor or

Werkende mantelzorgers ondersteunen: een rol voor or

Door vergrijzing is inmiddels een kwart van de werknemers mantelzorger, wat kan leiden tot stress en uitval. Er is een groeiende behoefte om deze werknemers te ondersteunen. Ook de or speelt hierin een belangrijke rol.

Beeld: Shutterstock

Uitkomst nalevingsonderzoek Wor 2023: kabinet gaat medezeggenschap versterken

Bij de uitkomsten van het nalevingsonderzoek Wor 2023 zat een actieplan van demissionair minister Karien van Gennip (SZW). We zetten de belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij, aangevuld met reacties van FNV, de SER en de branchevereniging voor de medezeggenschap.

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Vervoerder naar rechter na afwijzing verlofvoorstel door cor

Arriva heeft vervangende toestemming gevraagd voor een wijziging in de vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (cor) stemde eerder niet in met het voorstel. Nu was de kantonrechter nodig om de regeling alsnog in te voeren.

Beeld: Shutterstock

Groeiende behoefte aan meer zeggenschap binnen de zorg

In de zorgsector groeit de behoefte onder personeel aan meer zeggenschap. Werkdruk, complexiteit en digitalisering spelen hierbij een rol. Deze factoren zijn van invloed en zo helpt de or de belangen te behartigen.

Beeld: Shutterstock

Inwerken nieuwe or-leden: zo help je nieuwkomers snel op weg

Iedere ondernemingsraad krijgt eens in de zoveel tijd te maken met nieuwe leden. Dit kan zowel tijdens de lopende zittingsperiode als na verkiezingen gebeuren. Hoe raken zij snel thuis in de medezeggenschap?

Beeld: Shutterstock

Zorg-or: pak je rol bij een bestuurswissel

Bestuurders in de zorg wisselen bovengemiddeld vaak. Een or krijgt gemiddeld elke zittingstermijn te maken met een bestuurswissel. En die or's vergeten soms dat zij een belangrijke rol hebben bij zowel ontslag als aanstellen van een nieuwe bestuurder, betoogt Carla de Bont van OR Consultancy.

beeld: Shutterstock

Rechter: maandroosters zijn niet instemmingsplichtig

De kantonrechter doet een uitspraak in een geschil tussen Rijkswaterstaat en de or over normroosters. In 2023 werden voor 2 locaties geen roosters ter goedkeuring voorgelegd. De or eist bij de rechter instemming over deze roosters.